Lyse med kjemperesultat

Lyse har nå inntektsført salget av LNG-anlegget i Risavika og legger frem kjempetall fra første halvår.

LNG-anlegget i Risavika

Inntektsføring av 51 % av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i periodens driftsresultat for Lyse.

Foto: NRK

Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt var 630 millioner kroner, opp fra 310 millioner fra samme tid ifjor.

– Resultatet trekkes opp både av gevinsten fra salget av LNG-anlegget og av god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og infrastruktur/elnett, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en melding fra konsernet.

Eimund Nygaard

Konserndirektør Eimund Nygaard

Foto: Lyse

Inntektsføring av 51 % av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i periodens driftsresultat.

Underliggende driftsresultat ble på 1.135 millioner kroner, en økning på 222 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vannkraftproduksjonen leverer et driftsresultat som er 129 millioner kroner bedre enn første halvår 2015. Selskapet opplyser at uvanlig høy magasinfylling ved inngangen til året bidro til en kraftproduksjon første halvår på 4,5 TWh, en økning på 0,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Faktisk oppnådd gjennomsnittspris på kraftproduksjonen var på 22,85 øre/kWh, marginalt lavere enn ifjor.

I tillegg fortsetter veksten for telekomvirksomheten. Driftsresultat første halvår var 294 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 213 millioner kroner i driftsresultat. Antall kunder i Altibox-partnerskapet øker og det er ved utgangen av første halvår 2016 totalt 422.325 opplyser Lyse.

Driftsresultat fra Elnett-virksomheten var på 158 millioner kroner første halvår, mot 85 millioner kroner samme periode i fjor.