Hopp til innhold

– Krisen i oljebransjen er delvis selvforskyldt

Olje- og energiminister Tord Lien mener oljebransjens problemer er mye takket være kostnadsnivået de selv har satt.

Tord Lien

Oljeminister Tord Lien (Frp) mener at investeringsnivået i nye oljefelt fortsatt burde være høyt.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Ministeren peker på at de to store utfordringene i oljeindustrien er den lave oljeprisen og det høye kostnadsnivået. Han sier at førstnevnte ikke kan gjøres mye med, men at kostnadsnivået kan endres.

– Og det tar bransjen nå tak i, sier Lien til Dagbladet.

For store kostnader

– Det er flere faktorer som har bidratt til det høye kostnadsnivået, blant annet tungrodd byråkrati, papirflytting, økt bruk av ingeniørtimer og en ellevill investeringsvekst, forteller ministeren.

Dag Nordbø

Dag Nordbø i NOV synes ministeren har en litt for enkel forklaring på utfordringene i oljebransjen.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Ifølge tall avisa har fått fra Norsk Ledelsesbarometer var en gjennomsnittlig mellomlederlønn i oljebransjen på 840.500 kroner før nedgangen kom i 2014. Nå ligger gjennomsnittslønnen på 784.000 kroner, noe som fortsatt er 39 prosent høyere enn gjennomsnittet for de andre medlemmene, som lå på 564.497.

Ministeren sier til avisen at han mener at investeringsnivået i nye oljefelt fortsatt burde være høyt.

Mellom 27.429 og 28.832 stillinger er blitt luket bort som følge av fallet i oljeprisen, ifølge tall fra DNB markets.

Les også: NOV mister kontrakter for 10 milliarder

– Litt enkel analyse

Kommunikasjonsdirektør i oljeserviceselskapet National Oilwell Varco Norway (NOV), Dag Nordbø, sier ministeren kun har delvis rett.

– Det er en litt enkel analyse, men det er ingen tvil om at også vår bransje må se på pengebruken, sier Nordbø til NRK.

NOV sitt hovedkontor i Norge ligger i Kristiansand. Bedriften har vært gjennom flere kuttrunder, og kan få flere. Mange hundre ansatte har mistet jobbene sine.

Bedriften har brukt det siste året på å gå igjennom de fleste sider av virksomheten, og vedgår at det er rom for forbedringer

– Vi har alltid hatt fokus på kostnader, men det er klart at vi i gode tider hvor man tjener mye, kan man legge seg til en del måter å jobbe på, som ikke er kostnadseffektive, sier Nordbø.

Han minner om at hele markedet har sviktet, og at det rammer dersom skal levere utstyr til oljeproduksjonen.