Legevakt-ansatt smittet

En ansatt på legevakten i Eigersund kommune er smittet av Covid-19. Det berører ifølge kommunen 5-6 personer i kommunen, samt noen personer i nabokommuner. Det pågår smittesporing, og berørte personer blir kontaktet.