Lar dei yngste leika før maten

Det kan vera kjedeleg for dei minste å sitja stille på restaurant. Nå har restaurantbransjen i Stavanger gått saman om å laga ei aktivitetsbok for barn.

Det kan vera kjedeleg for dei minste å sitja stille på restaurant. Nå har restaurantbransjen i Stavanger gått saman om å laga ei aktivitetsbok for barn. Me tok med fem år gamle Mina for å testa.

VIDEO: Mina Lygren Junge blei med på restaurant for å testa om det er like kjedeleg nå som før.

– Boka er full av kokkar som er superheltar, seier Hanne Berentzen, som eig Ostehuset i Stavanger.

Ei gruppe frå matbransjen i Stavanger har gått saman om å laga ei gratis aktivitetsbok om mat. Målet er både å aktivisera barn, samt å fortelja om menneska bak matbyen Stavanger.

– Kokkane lagar godt mat, og lærer ungane opp i å ete gode og sunne råvarer og blir supersterke menneske som har energi til å ta verda vidare. Vi kan ikkje berre leve av heltar som kjem flygande gjennom lufta, seier Berentzen.

Boka vart lansert lanserast i føremiddag som eit oppspel til Gladmat-festivalen som byrjar på onsdag.

Restaurantenes aktivitetsbok

Restaurantanes aktivitetsbok visar fram kjende kokkar frå Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK