Kommunen vil spare penger på stillingsstopp

Stavanger kommune må spare penger. Derfor vedtok flertallspartiene i Stavanger vil innføre stillingsstopp i kommunen. Det opplyste ordfører Christine Sagen Helgø i bystyret mandag kveld.

Stavanger bystyre

Stavanger bystyre må gjennom mange kutt under kveldens møte.

Foto: Anders Fehn / NRK

Stillingsstoppen skal ikke omfatte barnehage, skole og pleie og omsorgstjenester.

– Jeg ser ikke bort fra ytterligere kutt i budsjettet i løpet av året, sa rådmann i Stavanger, Inger Østensjø, i bystyret i Stavanger mandag kveld.

Må kutte 138 millioner kroner

Økonomien er vanskelig for Stavanger kommune. Årsaken er lavere skatteinntekter og merutgifter på 169 millioner kroner.

Rådmannen har kommet med et forslag om å kutte 138 millioner kroner, der de fleste kuttene skal tas fra skoler, barnehager og helse og omsorgssektoren.

Tar ut overskudd

I tillegg tar kommunen ut et ekstraordinært utbytte fra SF Kino i Stavanger og Sandnes på 6,6 millioner kroner, samt et utbytte fra Stavanger parkering på 2 millioner kroner.

Det ble tidligere denne uken gjort klart at Mosheim sykehjem og trygghetsavdelingen på Våland ikke skal legges ned. Det betyr at kommunestyret ønsker å beholde til sammen 40 sykehjemsplasser.

Vil ta utbytte fra Forus Næringspark

Ap, som samarbeider med MPDG, SV og Rødt, kom med et eget forslag, hvor de foreslår å ta utbytte fra Forus Næringspark, ved å selge Folkebadtomten i Jåttåvågen.

Frp valgte å ikke komme med noen konkrete forslag til endringer, men de tar saken til orientering. Årsaken er at de mener budsjettet er flertallspartienes ansvar, og at de i utgangspunktet vedtok et alt for ambisiøst budsjett.