Hopp til innhold

Kulturfolk om statlig kulturetat: – Utydelig og utilgjengelig

Flere hiver seg på kritikken av den statlige Kulturtanken. Nasjonale kulturinstitusjoner mener etatens lederen er utilgjengelig, og ikke evner å samarbeide.

Kulturtanken

KULTURTANKEN: Den statlige etaten som har nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken holder til i Nydalen i Oslo.

Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Flere fylkeskulturledere har kritisert den statlige kulturetaten, som i over to år har hatt nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS).

De er ikke alene om å være frustrerte.

– Rundt om i Kultur-Norge skjønner man ingenting av hva Kulturtanken skal gjøre, og hva den er. Vi trenger mye tettere dialog, sier Ingvild Christine Herzog, daglig leder i Norsk Forfattersentrum.

Ingvild Christine Herzog, Norsk Forfattersentrum

FORSTÅR IKKE: Ingvild Christine Herzog leder Norsk Forfattersentrum, der 1500 forfattere er medlemmer. Mange begriper ikke hva Kulturtanken gjør.

Foto: Nina Ruud / Norsk Forfattersentrum

Også daglig leder i foreningen Leser søker bok, Liv Gulbrandsen, er bekymret:

– Kulturtanken framstår som utilgjengelig og lite interessert i samarbeid, innsyn og innflytelse fra andre.

Liv Guldbrandsen, Leser søker bok

ETTERLYSER SAMARBEID: Daglig leder i Leser søker bok, Liv Gulbrandsen, har ennå ikke fått møte ledelsen i Kulturtanken.

Foto: Leser søker bok

Taran L. Bjørnstad, leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere, sier Kulturtanken har vært utydelig fram til nå.

– Dette er Norges største kunstnerarbeidsplass, så vi har mye å snakke med dem om.

Taran L. Bjørnstad, Norske barne- og ungdomsbokforfattere

UTYDELIG: Taran L. Bjørnstad leder foreningen for Norske barne- og ungdomsbokforfattere. Hun forstår frustrasjonen rundt Kulturtanken.

Foto: Tine Poppe / Cappelen Damm

Får ikke møte ledelsen

Med et budsjett på nær 70 millioner kroner har lokale DKS- og fylkeskulturledere vært bekymret for at byråkratiet i Nydalen koster mer enn det smaker.

Ute i kulturlivet handler frustrasjonen mer om mangel på samarbeid.

– Jeg har til dags dato ikke fått møte direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik, sier Liv Gulbrandsen.

At ledelsen ikke stiller opp, synes hun er veldig problematisk:

– De klarer ikke å lage en best mulig skolesekk hvis de setter seg alene på haugen og ikke er interessert i hva andre driver med.

– Men dere har jo fått møte fagansvarlige i Kulturtanken. Er ikke det bra nok?

– Nei. Vi har innspill, kritikk og spørsmål som må besvares på ledelsesnivå.

Lover bot og bedring

Etter at Rikskonsertene skiftet navn til Kulturtanken er etaten omorganisert. Det er slutt på konsertproduksjon, og alle kunstarter skal være likestilt.

Holvik sier at hun har valgt å fokusere på den interne omstillingen først:

Det har vært krevende å omstille etaten på en skikkelig måte, men nå framover skal vi fortelle mer om hva vi gjør.

Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik

SKAL TA TAK: Direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, lover at hun skal snakke mer med kulturlivet framover.

Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Siden Holvik overtok er staben redusert fra 57 til 45 ansatte. Mange ansatte har sluttet. Nye fagfolk har kommet til.

Nå vil hun åpne opp etaten mer:

– Jeg står for valgene jeg har gjort, men jeg skal bli flinkere til å møte representanter for kulturlivet oftere selv, og sørge for at vi inviterer oss selv til andre.

Prosjekter på gang

Holvik mener også det er feil at Kulturtanken ikke gjør noe:

– Den digitale programportalen kommer neste år. Det er satt i gang forsøksprosjekter i to fylkeskommuner og en kommune for økt elevmedvirkning og bedre samarbeid med skolene. I nord er en stor samisk satsing på gang, og vi jobber med Teatret Vårt i Molde om å teknologiutvikling.

– Kan dere lytte mer til kompetansen der ute?

– Ja. Vi skal prøve å skape en god dialog framover.

Den kulturelle skolesekken besøker Giske ungdomsskole

SKOLESEKKEN: Hvert år får om lag 820.000 norske skoleelever oppleve kultur i skoletida. Dette er fra Giske ungdomsskole i Sandnes, der Gunnar Roalkvam, Elin Furubotn og Svein Tang Wa opptrer.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK