Ordføreren på elbil-øya krever avklaring

Finnøy-ordfører Gro Skartveit mener det haster med en avklaring rundt goder og subsidier for elbiler. Å miste godene kan være dramatisk, og derfor må det gis varsel i god tid, mener hun.

Gro Skartveit med en elbil

Finnøy-ordfører Gro Skartveit har veldig mange innbyggere som kjører elbil, og er splittet i synet på godene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK

– Regjeringen må varsle om endringene som kommer så tidlig som mulig. Det kan ikke vente til 2017, sier Gro Skartveit (V).

Finnøy-ordfører Gro Skartveit mener det haster med en avklaring rundt godene for å kjøre elbil. I dag får disse bilistene fordeler som gratis passering i bomstasjoner og fritak fra flere avgifter.

Men nå har det kommet så mange elbiler på norske veier, at godene snart kan forsvinne, uten at regjeringa vil si noe om når dette skal skje.

– Det er mange unge folk som har elbil. I dag sparer de mye penger, rundt 70-80.000 i året. Man kan ikke ta fra dem de godene på 1-2-3. Derfor må en varsle tidlig. Her selges hus med elbilavtaler, sier Skartveit.

Usikkerhet rundt godene

I klimaforliket står det at elbil-incentivene ikke skal svekkes i løpet av stortingsperioden til 2017, eller før elbil-salget når 50.000 biler. Men målet på 50.000 solgte elbiler vil med dagens salgstakt trolig nås allerede neste år.

I regjeringsplattformen har Høyre og Frp gjort det klart at de vil «videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler til 2017» og har der ikke nevnt taket på 50.000 solgte elbiler.

I det siste har flere pekt på utfordringer med de betydelige godene. Elbiler i kollektivfeltet fører til at busser må stå i kø. Mange mener elbilene også må betale for parkering. Flere elbiler har ført til sprengt kapasitet på strømnettet. Og vegprosjekt som er avhengige av bompenger tjener mindre enn forskuttert.

Elbiler på Finnøy

På Finnøy sparer man mellom 70.000 og 80.000 i året på å kjøre elbil, ifølge ordføreren.

Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK

55 prosent flere elbiler i Finnfast

Skartveit mener elbilgodene ikke kan forbli slik de er i dag.

– Jeg forstår alle som kjøper elbil i Finnøy. De sparer så utrolig mye penger, trolig mest i landet. De gjør ingenting ulovlig og det er forståelig. Men det er en stor utfordring på sikt når en ikke har spleiselag på tunneler og veiprosjekt. Da må staten inn og kompensere. De sier at de ikke vil øke bompengene, men her er det flere som må betale mer. Det er innbyggerne i Finnøy som må betale for statens subsidiering, sier hun.

Det koster 150 kroner å kjøre gjennom Finnfast, mot 0 om du kjører elbil. Elbilandelen i Finnfast har økt med 55 prosent fra i fjor, til første halvår i år. En trafikkvekst på 8 prosent har kun gitt en inntektsvekst på 3,1 prosent.

– Jeg skulle ønske elbil-bilistene måtte betale litt bompenger. Er det spleiselag, så er det spleiselag. Jeg mener det er helt feil at innbyggerne våre skal betale for fritaket som staten gir, sier Skartveit.

Flere nyheter fra Rogaland

Kjersti Hetland

Kjersti Hetland presenterer dagens TV-sending

Kjersti Hetland presenterer dagens TV-sending