Hopp til innhold

Salg av kornsilo skaper frykt for matmangel

Stavanger havnesilo, som er landets største kornlager, skal selges og bli til boliger. – Meningsløst sier kritikerne, som mener Norge trenger et beredskapslager for matkorn.

Stavanger havnesilo

Stavanger havnesilo rommer nok korn til å dekke nordmenns importbehov i ett år.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stavanger Havnesilo er et av Nord-Europas største lagre for matkorn, med plass til 190.000 tonn korn. Nå vil selskapet Cermaq, der Staten eier 60 prosent, selge anlegget. Da blir det trolig revet og erstatta av boliger.

Kritikerne mener Norge da går glipp av muligheten til å bygge opp et beredskapslager for matkorn.

– Må planlegge for det utenkelige

– Vi må planlegge for at det utenkelige kan skje. Når vi nå går inn i 200-års jubileet for grunnloven, passer det veldig godt at et fritt og sjølstendig land har sikkerhet for å forsyne sine innbyggere, sier Geir Pollestad som er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Norge hadde tidligere beredskapslager for matkorn i siloen, men dette ble avvikla for en del år siden. I sitt budsjett for 2014 hadde den rødgrønne regjeringen langt inn fem millioner kroner for å bygge det opp igjen, sier Pollestad.

Men den nye regjeringen bestemte seg i stedet for å utrede behovet på nytt.

Stavanger havnesilo, som er landets største kornlager, skal selges og bli til boliger. – Meningsløst sier kritikerne, som mener Norge trenger et beredskapslager for matkorn.

VIDEO: Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, mener vi må planlegge for det utenkelige.

– Ikke lønnsomt

Nå er det bare 30.000 tonn korn i siloen, og det er ikke nok, sier Geir Sjaastad som er prosjektdirektør i Cermaq A/S:

– Vi har over lang tid fått mindre og mindre tilførsel av norsk korn. Følgelig har vi sett en synkende lønnsomhet, og til slutt kommet over i røde tall slik at vi fant grunn til å se etter andre muligheter å utnytte den siloen på.

Anlegget er derfor lagt ut for salg, og planen er å stenge anlegget i juni neste år. Da blir trolig siloen revet og tomta brukt til boliger og næringslokaler. Sjaastad sier det er flere interessenter på banen:

– Ja, det finnes helt klart interesserte kjøpere. Reaksjonen lokalt i Stavanger har også vært at det er stor interesse for å utvikle dette som boligområde sett ut fra en byutviklingstenkning.

Best egna beredskapslager

Ola Andreas Byrkjedal

Ola Andreas Byrkjedal er leder i Rogaland bondelag.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Men skjer det, forsvinner den beste muligheten for å bygge opp et beredskapslager, sier Ola Andreas Byrkjedal som leder Rogaland bondelag.

– Når det er satt i gang et utredningsarbeid, er det helt meningsløst å selge dette anlegget før det arbeidet er ferdig. Vi trenger absolutt et beredskapslager, og lageret i Stavanger er nesten det eneste i landet som er egna til beredskapslager av matkorn, sier Byrkjedal.

Han mener en mulighet er at Staten går inn og kjøper hele anlegget.

I anlegget i Stavanger er det plass til like mye korn som landet importerer i løpet av ett år.

– Beredskap stadig viktigere

– Det har vært en veldig holdningsendring både i Norge og i mange andre land om at beredskap er stadig viktigere. Vi har etablert et beredskapslager for såkorn, og nå hadde vi satt av penger til å lage det samme for matkorn, sier Pollestad.

– Jeg tror veien blir mye lengre å gå hvis du først river disse byggene og må bruke en milliard eller så på å bygge opp en annen plass, legger han til.

– Ikke noe sjakktrekk

Siri Meling

Siri Meling er stortingsrepresentant for Høyre.

Foto: Høyre

Stortingsrepresentant Siri Meling fra Høyre i Rogaland viser til at saken skal utredes fram mot revidert budsjett.

– Det betyr at regjeringen skal konkludere om et par måneder, og da tenker jeg at det ikke var noe godt sjakktrekk å legge disse siloene ut for salg nå, sier hun.

– Men selv om Staten eier 60 prosent, så er likevel Cermaq et selvstendig selskap som vi ikke kan gå inn å overstyre. Likevel vil jeg si at kanskje de må ta det litt inn over seg, og avvente den konklusjonen regjeringen kommer med i revidert.