Hopp til innhold

Kommuner må løse fastlegekrisa selv – våger ikke vente

Haugesund kommune er en av flere kommuner som nå tar fastlegekrisa i egne hender. – Dette bør være statens ansvar, mener leder i Norsk medisinstudentforening.

Legekontor

I Haugesund kommune er åtte av 34 fastleger over 60 år. Dermed vil 12.000 pasienter stå uten lege innen få år. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox.com

– Vi er redd for at kommunene vil overby hverandre for å rekruttere nok fastleger for å sikre et godt nok tilbud i den kommunen, sier leder for Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen,

Hun frykter det dermed etter hvert kan bli mange ulike typer fastlegeordninger rundt omkring. Selv går hun fjerde året på medisinstudiet ved NTNU. Hun sier mange medisinstudenter ønsker å bli fastlege. Det som skremmer dem er arbeidsmengden.

Maja Elisabeth Mikkelsen er leder for Norsk medisinstudentforening (NMF).

Leder for Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen. mener staten må ordne opp.

Foto: Privat

– Det er mange studenter som synes allmennmedisin er et spennende fag. Og mange ser på det som givende fordi du får følge pasienter så tett. Samtidig hører vi jo i media at leger jobber mellom 50 og 70 timers uker. Det bidrar nok til at flere nyutdanna leger velger bort fastlegeyrket i forhold til andre legejobber, sier Mikkelsen.

150.000 nordmenn står uten fastlege. Det viser en fersk rapport. Og kapasiteten blir stadig dårligere. Færre vil bli fastlege. Og det bidrar til at flere og flere pasienter står uten.

Det er de mest sårbare pasientene som blir hardest rammet, ifølge rapporten.

Må få inn unge leger

Haugesund kommune er en av flere kommuner som nå har laget en plan for legetjenester. I kommunen er åtte av 34 fastleger over 60 år. Dermed vil 12.000 pasienter stå uten lege innen få år.

– Derfor vil vi opprette 16 fastlegehjemler innen 2026, sier helsesjef Tone Berntsen Steinsvåg.

Tone Berntsen Steinsvåg

Helsesjef i Haugesund, Tone Berntsen Steinsvåg må løse fastlegekrisa selv.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hun legger til at disse legene ikke skal ha mer enn 7–800 pasienter hver.

– Sånn at vi får unge søkere. Jeg ser jo at de unge ikke ønsker lister på 2.000 pasienter hver. De vil gjerne ha muligheten til å sjonglere både jobb og privatliv, sier Steinsvåg.

Også Bergen vurderer ulike ordninger for å løse fastlegekrisa lokalt.

Vil ikke en sånn konkurranse gå utover de minste kommunene?

– Jo, men vi ser ingen annen løsning nå, sier helsesjefen i Haugesund.

Tomt legekontor

150.000 står uten fastlege i Norge i dag. Her fra et legekontor i Stavanger.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Krever økt tilskudd

Medisinstudentforeningen synes det er bra med vilje i kommunene. Men ønsker likevel en mer helhetlig, statlig styring.

– Vi mener det viktigste som kan gjøres nå er å øke basistilskuddet. Det er det tilskuddet fastlegene får for hver pasient på lista si, sier Mikkelsen.

Hun mener det dermed ville blitt enklere for legene å drive legekontoret uten å ha så mange pasienter på lista.

Støre-regjeringen gikk til valg med løfter om å styrke fastlegeordningen. Men revidert nasjonalbudsjett kom uten ei krone til ordningen.

For seint

NRK har tidligere fortalt om fastleger som ikke finner etterfølgere. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innrømmet da at fastlegeordningen i Norge har gått fra vondt til verre. Hun mener likevel det tar tid å løse fastlegekrisa.

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener det vil ta tid å løse fastlegekrisa i Norge.

Foto: Morten Andersen

– Den kan ikke løses enkelt på et halvt år, sa hun til NRK i den forbindelse.

Hun mener det først er i statsbudsjettet for 2023 at alle detaljene for redningsaksjonen kan komme på plass,

Medisinstudentene mener det er for seint.

– Det må settes av tiltak nå. Det vil være kritisk for hele helsevesenet om fastlegeordningen rakner, sier Mikkelsen.