Hopp til innhold

Leger i Stavanger fornøyde med kjernejournal

Et nytt nettsted gjør kritiske helseopplysninger tilgjengelige på tvers i helsetjenesten, og så langt har flere legekontor tatt det bruk.

Fastlege Harald Bjørnestad

Fastlege Harald Bjørnestad er godt fornøyd med kjernejournal så langt.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Harald Bjørnestad er fastlege i Stavanger, og han er godt fornøyd med prosjektet kjernejournal.

– Det er enkelt å legge inn opplysninger. Det er bare to til tre prosent av pasientene som trenger å ha informasjon i kjernejournalen. Men for disse få står det viktig informasjon som legevakt og sykehus må vite om, sier Bjørnestad til NRK.

For festlege, legevakt og sykehus

Nettstedet helsenorge.no gjør kritiske helseopplysninger tilgjengelige på tvers i helsetjenesten, foreløpig i førstelinjetjenesten, det vil si for fastlege, legevakt og sykehus.

– Denne informasjonen kan være spesielle sykdommer, reaksjoner på medisiner, eller «dingser», som er operert inn i kroppen, sier fastlegen.

Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør i Heldirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Anne-Lise Härter.

Foto: Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Lise Härter, sier de vektlegger sikkerheten veldig høyt.

– Det er bare dem med høyeste sikkerhetsnivå som kan logge seg på, og kun dem som har behov i jobben som kan lese innholdet. Vi kan også selv logge oss på vår egen kjernejournal, og se hvem som har vært inne og sett, sier Härter.

Din egen «helsenettside»

Dette blir rett og slett din egen nettside for helsehistorikk, resepter, vaksiner og lignende, mener legen Harald Bjørnestad. Og i den er også kjernejournalen der kritisk informasjon deles i tilfelle du blir akutt syk.

– Først i mai skulle legene i Stavanger koble seg på prosjektet kjernejournal, men allerede nå har 12 legekontor tatt det i bruk – etter eget ønske, sier Härter.

– Kjernejournal er både praktisk og nyttig, sier fastlege Bjørnestad.

Kjernejournal

Kjernejournal ble lansert i februar. Helseminister Bent Høie og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK