Skal hindre informasjonssvikt og redde liv

Nettbaserte kjernejournaler med pasientopplysninger skal lette informasjonsflyten i helsevesenet. Andre runde i prøveprosjektet som skal sikre alle nordmenn digitale journaler, er i gang og helseministeren er storfornøyd.

Alle innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg får nå sin egen kjernejournal på nettet. 
Viktig informasjon om pasienters helse blir tilgjengelig på nettet for ansatte i helsevesenet. 
Og i akutte situasjoner kan dette redde liv.

VIDEO: Alle innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg får nå sin egen kjernejournal på nettet. Viktig informasjon om pasienters helse blir tilgjengelig på nettet for ansatte i helsevesenet. Og i akutte situasjoner kan dette redde liv. Foto: Erik Waage/NRK.

– Rask tilgang til grunnleggende og avgjørende helseopplysninger kan redde liv og forhindre feilmedisinering. Derfor er kjernejournal et viktig verktøy i en akuttmedisinsk situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Fra og med i dag kan innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg registrere de viktigste helseopplysningene sine i en kjernejournal på nettet. Dermed får helsepersonell den viktigste informasjonen, enten pasienten er på sykehus, legevakt eller hos fastlegen.

– Riktig behandling på et tidligere tidspunkt

Tom Ole Dalsrud

Tom Ole Dalsrud viser hvor lett tilgjengelig informasjonen blir med kjernejournal.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi trenger dette i veldig stor grad. Dette vil gjøre mitt arbeid enklere og mer kunnskapsbasert. Det blir lettere for meg som lege å ta de riktige beslutningene, sier overlege ved Stavanger legevakt, Tom Ole Dalsrud.

Verktøyet gir helsepersonell raskt innsyn i pasienten sin medisinske journal. Den samler de viktigste opplysningene, som allergier og lignende.

– I dag har sykehuset sin journal, som ikke er delt med legevakten, som ikke er delt med ambulansen. Det er informasjon fra det ene leddet, som ikke er tilgjengelig for det andre. Å få en felles plattform med kritisk informasjon og annen helseinformasjon gjør at alle leddene kan gjøre riktig behandling på et tidligere tidspunkt. Dette vil komme pasienten til gode, sier han.

Helsenorge.no

Men for at systemet skal fungere best mulig, er det viktig at folk legger inn opplysninger om seg selv.

– Jeg håper at mange pasienter legger inn relevante opplysninger som de ønsker at helsepersonell skal vite om dem. Foreldre må ta ansvar for sine barns journaler. Eldre får lagt inn kritisk informasjon av sin fastlege, og de kan spørre om hjelp til å legge inn mere, sier Bent Høie.

– Alle pasienter bør legge inn helseopplysninger om seg selv. Det gir oss kjempenyttig informasjon som vi kan bruke som beslutningsstøtte for de valgene vi må gjøre, sier Tom Ole Dalsrud.

– Tryggere enn papir

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er storfornøyd med kjernejournal-prosjektene så langt.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Og helseministeren forsikrer om at det skal være helt trygt å legge den sensitive informasjonen på nett.

– Dette er sikrere enn den gammeldagse papirløsningen. Pasienten har full mulighet til å følge med på hvilke helsepersonell som er inne og ser på opplysningene. Det er mulig å reservere seg om man ønsker det, og helsepersonell må identifisere seg for å kunne logge seg inn, sier Høie.

Prosjektet er et steg mot helseministerens mål om en journal per innbygger i framtiden.

– Dette er en veldig god og nyttig begynnelse. Her begynner en med det som er mest kritisk, det en har behov for i en akutt situasjon, sier han.

Stavanger, Sola og Randaberg er det andre området i Norge som nå får innført kjernejournal. Høsten 2013 ble det innført i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. På grunnlag av erfaringer fra disse to testområdene skal ordningen evalueres før det blir en landsdekkende tjeneste.