Karmøy kutter Stavanger2008-penger

Karmøy kommune vil kun bruke 500.000 kroner på prosjekter i forbindelse med Stavanger 2008.

Det er en firedel av det kommunen satte av i budsjettet.

Grunnen er uenigheter mellom Karmøy og Stavanger2008 om støtte til et prosjekt i forbindelse med Vikingfestivalen.

Rådmann i Karmøy, Arnt Mogstad, sier likevel det er viktig at Karmøy med sin historiske bakgrunn må delta, selv om kommunen nå går inn med vesentlig mindre penger.

Ville trekke seg

Da uoverenstemmelsene herjet som verst tidlig i 2007, truet Karmøy kommune med å trekke tilbake hver en krone av de to millionene som var budsjettert. Nå foreslår rådmannen at politikerne bevilger 500.000 til to ulike prosjekt.

Det ene er paradeåpningen 12. januar 2008. Det andre er kunstnerutveksling mellom Norge og Skotland. Resten av pengene vil vi bruke på andre ting i kommunen, sier rådmann Arnt Mogstad.

Førstkommende mandag skal formannskapspolitikerne i Karmøy behandle saken. Prosjektrådgiver Siri Malmstrøm i Stavanger2008 sier hun er glad for at Karmøy ikke har trukket seg helt ut, men understreker at hver kommune må finne ut hvor mye de ønsker å bidra.