Hopp til innhold

Kanskje trehundreårsregn i Stavanger

Det kraftige regnværet i helgen overskred målekurvene til vann- og avløpsverket i Stavanger kommune. Unormalt, kanskje med tre hundre års gjentaksintervall, ifølge seksjonsleder.

Et kumlokk har gitt etter i Bjergsted

Et kumlokk ga etter for vannmengden i Bjergsted i Stavanger.

Foto: Leserbilde

– Vi har hatt unormalt kraftig nedbør. Den enorme mengden sprengte skalaene våre, sier Bjørn Zimmer Jacobsen, seksjonsleder, Vann- og avløpsverket i Stavanger kommune.

Før helgen sendte Norges vassdrags- og energidirektorat ut flomvarsel, og meteorologen varslet opp til 60 millimeter regn i løpet av tolv timer fra seint fredag kveld. Værmeldingen slo til.

Fjernet 100.000 liter vann fra parkeringshus

I titiden lørdag morgen åpnet himmelens sluser seg og vannet fosset ned. Kumlokk fløt på avveie, gater ble stengt og kjellere ble oversvømt. På et tidspunkt var det 12 timers ventetid hos Brannvesenet i Sør-Rogaland for å få hjelp til vannsikring. I løpet av lørdag mottok brannvesenet 328 nødsamtaler.

Stavanger natur- og idrettsservice fjernet 100.000 liter vann fra parkeringsanlegget til Stavanger Konserthus. I Boganeskroken i Jåttåvågen var det mange boliger som fikk vann inn i hus og kjellere.

Den store mengden nedbør skaper problemer i Rogaland. – Sjeldent mye nedbør, sier politiet. Brannvesenet har nå tolv timers ventetid for hjelp til vannsikring.

VIDEO: Store nedbørsmengder i Stavanger. Foto: Anders Fehn/NRK.

Sprengte skalaen

Vann- og avløpsverket i Stavanger lurer på om det kraftige regnet kan være 300-års regn.

– Regnet var så kraftig over kort tid at det gikk ut over alle kurvene vi bruker. De foreløpige vurderingene vi har gjort tilsier at statistisk sett vil slik nedbør oppstå hvert to eller trehundrede år. Det er et unormalt kraftig nedbør som vi sjelden ser i Stavanger, sier Zimmer Jacobsen.

Kurvene vann- og avløpsverket normalt bruker går til et gjentaksintervall på 200 år.

– Nedbørsmengden som kom på ti minutter lørdag var ut over de kurvene vi bruker. Det var mye kraftigere enn normalt, sier han.

Vannski under Blinkfestivalen

Vannski under Blinkfestivalen i Sandnes.

Foto: Are Sundhaugen
Oversvømt kumlokk på Skadberg

Oversvømt kumlokk på Skadberg på Sola.

Foto: Stian Loe

Tror på mer ekstremregn

– Mye tyder på at vi får et villere og mer ekstremt nedbør med de klimautviklingene vi har. Vi tror at statistikken som ligger til grunn er utdatert og at slik kraftig nedbør vil kunne oppstå oftere enn de har gjort tidligere, sier Zimmer Jacobsen.

Flere steder klarte ikke avløpene å ta unna alt vannet, og det trengte seg inn i kjøpesentre, kjellere og opp i gatene. Slike mengder vann krever nye løsninger, mener han.

– Med så kraftige byger må vi bygge et system og planlegge for at systemene våre kan bli overbelastet og at det har en akseptabel konsekvens. Vi må ha planlagte flomveier på overflaten som ikke medfører uønskede hendelser. Det er den riktige veien å gå dersom vi i større og større grad ser så intens nedbør som vi har gjort i år, sier han.

Ekstreme nedbørsmengder

Meteorologisk institutts nedbørmålere i Rogaland fylte seg opp på kort tid i helgen.

– Jeg finner noen veldig høye og ekstreme verdier fra Rogaland. For eksempel målte Særheim stasjon i Klepp kommune 37,6 mm i løpet av én time på formiddagen lørdag 3. august, forteller klimaforsker Helga Therese Tajet ved Meteorologisk institutt.

– Sammenlikner man dette med stasjonene i Stavanger ligger denne verdien an til å inntreffe sjeldnere enn hvert 200 år, bekrefter klimaforskeren.

10,9 millimeter på 10 minutter

Det er mye usikkerhet knyttet til slik statistikk siden måleseriene ofte er korte og hendelsene er svært sjeldne.

– Mange stasjoner har mål mye nedbør denne dagen, men ikke så mange har timesverdier. Det er disse timesverdiene som er ekstreme, for hele dagen er ikke dette så ekstreme verdier, sier Tajet.

– For Stavanger Våland som måler nedbør på minutt, så er det mest ekstreme der 10,9 mm på 10 minutter, på formiddagen lørdag 3. august, med en returperiode på 10-20 år, sier klimaforskeren.'

Dimitri Glafchev skulle ut på tur, men fikk en elv inn døra da han prøvde å åpne den. Dagens nedbør i Rogaland har skapt store problemer.Created by InfoDispatcher

VIDEO: Store vannmengder førte til oversvømmelse i Boganeskroken i Jåttåvågen i Stavanger. Dimitri Glafchev skulle ut på tur, men fikk en elv inn døra da han prøvde å åpne den. Foto: Anders Fehn/NRK.