Hopp til innhold

Kan bli yrkesfagkrise: – Ikke noe lys i enden av tunnelen

Regjeringen ønsker at flere skal velge yrkesfag. Men Nito roper varsko fordi Norge mangler yrkesfagslærere. – Det er en bekymring vi deler, forteller statsråd Oddmund Hoel.

Jan Helge Schultheiss lærer på randaberg vgs

Jan Helge Schultheiss er yrkesfaglærer på Randaberg videregående. Han forteller at lærerne allerede må jobbe mye overtid fordi de er underbemannet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg er redd for at det blir dårligere undervisning. Folk kan brenne seg ut fordi de må dekke så mye overtid. Dette er ikke bærekraftig på noen som helst måte, forteller yrkesfagslærer og tillitsvalgt på Randaberg videregående, Jan Helge Schultheiss.

Jan Helge Schultheiss

Schultheiss i likhet med NITO, ønsker at flere skal bli yrkesfagslærere.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

På Randaberg videregående skole har de en underdekning av yrkesfagslærere på flere linjer. Det gjør at lærere må jobbe mye overtid for å få undervisningen til å gå rundt. I tillegg er det nærmest umulig å få tak i nye kvalifiserte ansatte.

Skolen har blant annet hatt flere stillingsutlysninger ute siden juli i fjor.

– Jeg ser ikke noe lys i enden av tunnelen, forteller Schultheiss.

Randaberg videregående

Han ser ikke noe lys i enden av tunnelen, men det er mye lys når det skjærebrennes.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Rekordmange ønsker yrkesfag, men ...

I Rogaland har det vært rekordmange søkere til teknologi og industrifag (TIF). I Agder og Innlandet ønsker flertallet av årets søkere seg til yrkesfag.

Regjeringen har også et nasjonalt mål om å få utdannet flere fagarbeidere.

Men ifølge Utdanningsforbundet er det en mangel på yrkesfagslærere over hele landet, og mange av lærerne er nærme pensjonsalder.

Randaberg videregående

Det er mange lærere som er nærme pensjonsalder ifølge utdanningsforbundet. Dersom det ikke kommer flere yrkesfagslærere kan det bli spikeren i kista til en yrkesfagslærerkrise.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

I tillegg er også vanskelig å få rekruttert inn nye lærere som kan ta over disse stillingene.

Ifølge en undersøkelse gjort av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) i fjor, svarer nesten femti prosent av fagfolk at det er uaktuelt å bli lærer.

Bare trettifem prosent sier at de kunne blitt lærere dersom alt lå til rette.

Ifølge Nito sin president Trond Markussen, er dette skumle tall.

– Vi står ovenfor en yrkesfagslærerkrise

– Når pensjonsbølgen kommer – og man ikke har fått inn nytt blod på skolene, kan det resultere til at man må legge ned utdanninger.

Da blir det i hvert fall vanskelig å nå målet om å få flere fagarbeidere, ifølge Markussen.

– Jeg ønsker ikke at det skal bli sånn at vi må legge ned studier.

– Om gjennomsnittsalderen blant lærerne fortsetter å øke, flere pensjonerer seg, og vi klarer ikke å tiltrekke oss nye lærere, står vi ovenfor en yrkesfags-lærerkrise. Det er det ingen tvil om, forteller han.

Trond Markussen - President - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

NITOs president Trond Markussen forteller at det er ingen tvil om en yrkesfagskrise dersom noe skjer snart.

Foto: Bjarne Krogstad / NITO

Markussen ber en bønn til fylkene om at de skal begynne å fremsnakke læreryrket mer slik at de som er ute i arbeidslivet kunne tenkt seg å bli lærer.

Utfordrende konkurranse

– Det å rekruttere nye yrkesfaglærere kan være en utfordring for noen av utdanningsprogrammene våre, spesielt innenfor TIF, Byggfag og elektro, forteller assisterende fylkesopplæringssjef for Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll.

Hun sier at det er et stort skrik i næringslivet etter folk med samme kompetanse, og at det blir dermed vanskelig å finne folk.

Ifølge Hummervoll er det mange skoler i Rogaland som prøver å få ansatt nye lærere.

– I den konkurransesituasjonen som er, må vi konkurrere på andre arbeidsforhold enn lønn. Det er et veldig godt arbeidsmarked i Rogaland. I tillegg er det mangel på håndverkere i arbeidslivet.

Randi Hummervoll

Assisterende fylkesopplæringssjef for Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll, forteller at utfordringen ligger i at næringen i Rogaland går så bra at noen utdanninger har utfordringer med å rekruttere.

Foto: Øyvind Nesvåg / Rogaland fylkeskommune

I Rogaland tilbyr de et rekrutteringsstipend som et tiltak for å få folk med riktig kompetanse. Stipendet gjør at man som håndverker kan bli ansatt og få etterutdanningen sin etterpå.

– Vi vil alltid ønske å ha de best kvalifiserte lærerne. En lærermangel i skolen vil kunne føre til at vi ikke får utdannet det antallet fagfolk som næringslivet etterspør.

– Håper flere øyene opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings og høyere utdanningsminister deler bekymringen med NITO, og håper at flere ønsker å søke.

Foto: William Jobling / NRK

– Dette er en bekymring vi deler. Vi trenger at enda flere utdanner seg til lærere og ikke minst som lærer innen yrkesfag. Når det gjelder fagarbeidere, vil vi kunne mangle 90.000 innen 2035. Da må vi ha mange nok yrkesfagslærere som skal utdanne fagarbeiderne Norge trenger, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel til NRK.

Han sier at regjeringen prioriteter et eget videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere og kommer til å pumpe mer penger inn i dette tilbudet.

– I fjor fikk nesten 330 yrkesfaglærere tilbud om videreutdanning. Regjeringen satser på etter- og videreutdanning for lærere og i år er det bevilget omkring 1,6 milliarder kroner til dette.

Han håper at flere søker seg til yrket innen søknadsfristen 15. april.