Investerer for å øke produksjonen på Gullfaks

For å forlenge Gullfaksfeltets levetid investeres det 1,8 milliarder kroner i oljefeltet. Oljedirektoratet tror på 20 millioner nye fat på Gullfaks.

Gullfaks C

Oljefeltet er langt fra tomt.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro / Øyvind Hagen

Det skal investeres 1,8 milliarder kroner i å gjenbruke eksisterende brønner på Gullfaksfeltet for produksjon fra Shetland/Lista, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider.

Gullfaksfeltet har vært i produksjon i snart 30 år, og har allerede tjent inn store penger, men feltet er enda ikke tomt.

Oljedirektoratet (OD) vil endre plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks, og har sendt sin vurdering til Olje- og energidepartementet.

Det dreier seg om produksjon fra Shetlandgruppen og Listaformasjonen, som ligger over selve hovedreservoaret.

Enklere å bore fremtidig brønner

Det er ventet at det i denne fasen kan utvinnes cirka 20 millioner fat fra Shetland og Lista. Grunnen til at planen nå ønskes endret er at produksjon herfra ikke var med i den opprinnelige utbyggingsplanen som ble godkjent av Stortinget i 1981.

Opprinnelig ble ikke Shetland og Lista vurdert som et reservoar, men det har i ettertid vist seg at det er olje her som kan produseres. Disse sonene, som ligger over selve hovedreservoaret på Gullfaks, har et naturlig høyt trykk som gjør det utfordrende å bore brønner på Gullfaks.

Produksjon fra Shetland og Lista kan dermed gjøre det enklere å bore fremtidige brønner på Gullfaksfeltet.

Underdirektør Tomas Mørch i OD, er fornøyd med at dette området på Gullfaks nå videreutvikles. Det vil bidra til økt utvinning på Gullfaks, samtidig som at produksjonen fra Shetland og Lista gjør det mulig å øke oljeproduksjonen i hovedreservoaret på feltet.