Første tilståelse i «Norges største innsidesak»

For første gang i det som betegnes som Norges største innsidesak, har det kommet en tilståelse. Men hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen mener det ikke er snakk om noen tilståelse.

Birgitte Budal Løvlund

Aktor Birgitte Budal Løvlund mener Kåre Nilsens tilståelse kan være et vendepunkt i Acta-saken.

Foto: Erik Waage / NRK

Odd Rune Torstrup

Odd Rune Torstrup forsvarer Kåre Nilsen i innsidesaken.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Det er Kåre Nilsen som har erkjent straffskyld for uaktsom medvirkning til brudd på meldeplikt og markedsmanipulasjon i Acta-saken, skriver Rogalands Avis. Nilsen er hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsens svoger.

Dette er den første erkjennelsen i saken, som politiet har kalt «norgeshistoriens største innsidesak». Stavanger tingrett dømte Fred A. Ingebrigtsen til ni års fengsel for innsidehandel, markedsmanipulasjon og ulovlig aksjehandel i Acta.

Også de øvrige seks tiltalte i saken ble dømt. De fikk mellom ett og seks års fengsel. Deriblant Nilsen, som ble dømt til fengsel i seks år, blant annet for medvirkning til markedsmanipulasjon og for medvirkning til to tilfeller av innsidehandel.

Ingebrigtsen og fem av de seks andre dømte har besluttet å anke dommen.

Ankesaken går nå i Gulating lagmannsrett i Stavanger, og det er regnet at rettssaken skal ta åtte måneder, og avsluttes i mai.

Forsvareren: – Nilsen er preget

Det var Nilsens forsvarer, Odd Rune Torstrup, som startet dagen ved å lese opp en erklæring på vegne av Nilsen. Etterpå bekreftet Nilsen det forsvareren hadde lest opp.

– Nilsen er nokså preget av dette og ber om få lov til å forlate salen i dag. Han vil heller komme tilbake og forklare seg på et senere tidspunkt, sa Torstrup i retten, ifølge Rogalands Avis.

Nilsens ønske ble respektert av lagdommer Rolf Strøm, og Nilsen forlot rettssalen.

Ønsker strafferabatt

Torstrup forteller at en del av grunnen til at Nilsen nå har erklært seg delvis skyldig er for å få strafferabatt.

– Det betyr at han skal ha en ikke ubetydelig strafferabatt. Han erkjenner at han skulle ha stilt kritiske spørsmål da Fred A. Ingebrigtsen ba ham om å overføre penger til andre medtiltalte, sier forsvareren til NRK.

– Hva betyr dette for de andre tiltalte?

– De må svare for seg selv. Retten må vurdere hver av dem individuelt, men jeg ser at i saken er det klare bevis som underbygger påtalemyndighetens sitt syn på visse punkter, sier han.

Innrømmelsen kan bety at innsidesaken vil ta kortere tid, men alt kommer an på de andre tiltalte i saken.

Ingebrigtsen: – Kåre har ikke tilstått

Hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen mener Kåre Nilsen ikke har tilstått noen ting.

«Jeg forstår at dette tabloide oppslaget skaper interesse, men det er helt uriktig, og har ikke grunnlag i den erklæring Kåre kom med i morges», skriver Ingebrigtsen i en statusoppdatering på Facebook.

Ingebrigtsen og hans advokat Bjørn Stordrange tolker det slik at Kåre Nilsen bare erkjenner straffskyld hvis det kan bevises at han har gjort noe straffbart.

«Det er i grunnen selvsagt, og noe vi alle kan slutte oss til», skriver Ingebrigtsen.

Tror ikke dette endrer saken

Bjørn Stordrange

Bjørn Stordrange forsvarer Fred A. Ingebrigtsen.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Stordrange mener at erkjennelsen ikke betyr noe for hans klient.

– Han har kanskje et håp om at han skal bli mildere dømt. Det eneste han sier er at under forutsetning av at de objektive og subjektive vilkårene er oppfylt, og under forutsetning av at forholdene rammes av loven, så vil han akseptere sin straff. Slik er rettssystemet, og det er ingenting oppsiktsvekkende nytt i dette utsagnet, sier Stordrange.

Han tror ikke erkjennelsen er et vendepunkt i innsidesaken.

Kan være et vendepunkt

Aktorat og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund mener det er for tidlig å si hva omfanget av denne tilståelsen vil bety for innsidesaken.

– Vi må vente med å si noe om omfanget til Nilsen har gitt en videre forklaring. Det har han ikke vært i stand til å gjøre i dag, noe vi har forståelse for i forhold til den belastningen han har forklart at dette medfører for ham, sier Løvlund.

– Hva betyr dette for de andre tiltalte i denne saken?

– Det kan ikke jeg uttale meg om på dette stadiet, sier statsadvokaten.

– Er dette et vendepunkt for innsidesaken?

– Det kan være det, men det får vi se utover, sier hun.