Normal

Innsidesaken: – En finansiell mafia

Fred A. Ingebrigtsen fikk i dag tidenes strengeste økonomiske dom. Retten har sett på innsidesaken som organisert kriminalitet, mener økonomikommentator i NRK, Steinar Mediaas.

Toril Dale, Fred A. Ingebrigtsen og Bjørn Stordrange

Fred A. Ingebrigtsen (i midten) sammen med forsvarere Toril Dale og Bjørn Stordrange under rettssaken.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Dommen i innsidesaken er enestående både fordi den er tidenes strengeste, og fordi det er svært vanskelig å få noen dømt i slike saker, sier NRKs økonomikommentator, Steinar Mediaas.

På dagen fire år og fem måneder etter at Acta-grunder Fred A. Ingebrigtsen ble pågrepet og siktet, falt dommen. Stavanger tingrett har dømt Ingebrigtsen til fengsel i ni år for innsidehandel, markedsmanipulasjon og brudd på verdipapirhandelloven.

– En dom over jappetiden

Steinar Mediaas

Steinar Mediaas er NRKs økonomikommentator.

Foto: NRK

De seks medtiltalte er dømt til fengselsstraffer på mellom seks og ett år. Seks av de syv dømte har allerede bestemt seg for å anke til lagmansretten.

– Dersom dommen blir stående blir den den største og tydeligste minnesteinen over de utvekstene vi har sett i finansmarkedet i jappetiden før finanskrisen, sier han.

– Det har ikke vært noe lignende i norsk rettsvesen. Dette er enestående. Det er også enestående vanskelig å få noen dømt i slike saker, legger han til.

– Organisert kriminalitet

Mediaas tror mange vil være overrasket over at det har kommet en så tydelig og kraftig dom, men mener det sier mye om hvor alvorlig retten har sett på dette.

– Det tyder på at retten har sett på dette som nærmest organisert kriminalitet. Dette har vært venner, slekninger, nærmest en familiebedrift. Det ligner på noe man nesten må kunne kalle en finansiell mafia, sier Mediaas.

Handlet for tre milliarder over fire år

I tiden de straffbare handlingene skjedde, hadde Ingebrigtsen sentrale roller i Acta-systemet. Stavanger tingrett mener at han, i tillegg til de Acta-aksjer han offisielt eide, også kjøpte og solgte Acta-aksjer og -derivater gjennom seks såkalte stråmenn – de medtiltalte.

Saken er kalt norgeshistoriens største innsidesak.

– Handelen beløp seg til over tre milliarder kroner over fire år, tilsvarende omtrent ti prosent av Acta-aksjens samlede omsetning over Oslo Børs i perioden, står det i dommen.

På denne måten påvirket han kursen på Acta-aksjene, og utnyttet innsideinformasjon for at stråmennene skulle handle på de best mulige tidspunktene.