Innbrudd på Gausel

  • Nytt innbrudd på Gausel

    Huseieren fra innbruddet på Gausel søndag har oppdaget at også naboen har hatt innbrudd. Politiet vil undersøke dette åstedet innen kort tid. Innbruddet har trolig skjedd i samme tidsrom som det første.