Hopp til innhold

Regjeringen vil styrke rehabiliteringen: – Vi må lytte til de som kan dette

Hvor raskt og om du får hjelp etter sykdom eller skade, er avhengig av hvor du bor i landet. Nå lover helseministeren en styrking av rehabiliteringsarbeidet.

Ingvild Kjerkhol, helsepolitisk talsperson i AP

– Som helseminister er det viktig for meg å understreke hvor viktig det er å hjelpe folk til å mestre livet til tross for sykdommer og skader, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Du kan havne i en trafikkulykke, få hjerneslag eller kanskje du får pusteproblemer etter korona.

Du klarer deg, får god hjelp på sykehuset, men etterpå trenger du hjelp til å bli helt frisk.

Bor du feil sted, eller har uflaks er det ifølge flere fagfolk, ikke sikkert at du får den hjelpen.

– Nå er det på tide at en norsk regjering tar mer ansvar, sier Tommy Skar, som er generalsekretær for LHL Hjerneslag.

Tommy Skar

Tommy Skar i LHL Hjerneslag mener at samfunnet har sviktet mange grupper i samfunnet som har hatt behov for rehabilitering.

Foto: Nils Atle Sundnes / NRK

NRK har tidligere fortalt om koronasyke Stein Johansen og Odd Anton Nilsen som måtte bruke Google for å selv finne rehabiliteringstilbudene i hjemkommunen.

Fagfolk over hele landet varslet da om store nasjonale utfordringer innen rehabiliteringsfeltet, og det har de gjort lenge.

Nå sier helseminister Ingvild Kjerkol at hun er enig med fagfolkene.

– Rehabilitering er et felt som trenger å bli løftet høyere på prioriteringslista, sier Kjerkol.

Tiden går, utfordringene består

For 20 år siden la den daværende regjeringen, med KrF i spissen, frem en orientering for Stortinget om utfordringene i rehabiliteringsfeltet.

I stortingsmeldingen kommer det frem at rehabiliteringstilbudene i for stor grad var preget av manglende planlegging og koordinering, det var uklare ansvarsforhold og lite medvirkning fra brukeren.

Statsminister Kjell Magne Bondevik og hans nye regjering på slottsplassen 17/10-1997

Statsminister Kjell Magne Bondevik og hans regjering i 1997 la frem den forrige stortingsmeldingen om rehabilitering.

Foto: Rolf Ødegaard / Scanpix

Fem regjeringer og 23 år senere er utfordringene fortsatt de samme, ifølge organisasjoner og evalueringsrapporter på feltet.

– Det er åpenbart at myndighetene har sviktet når utfordringene er de samme nå, sier Skar.

Han mener mye på rehabiliteringsfeltet er bra, men at for mange personer ikke får den hjelpen de trenger og har rett på.

– Ingvild Kjerkol har en gyllen mulighet til å bli den første helseministeren som prioriterer rehabilitering i Norge, sier Skar.

Ønsker en rehabiliteringsreform

Sammen med 20 andre organisasjoner har LHL Hjerneslag, sendt brev til den nye helseministeren med ønske om møte og ikke minst en rehabiliteringsreform.

I den nye regjeringsplattformen stå det at regjeringen ønsker å: «Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer.»

– Det må gjøres mer enn det som kommer frem i Hurdalsplattformen. Vi ønsker gjerne å komme med innspill til ministeren, sier Skar som nå ser ut til å få viljen sin.

Helseministeren mener rehabiliteringsfeltet både har og lenge har hatt flere store utfordringer:

– Det er særlig behov for bedre styring og ledelse. Det er også behov for bedre samhandling mellom tjenestene sånn at pasientene får et bedre tilbud.

Kjerkol forteller at de også vil se på kommunenes evne til å oppfylle innbyggernes rettigheter innenfor feltet.

– Dette gir oss nytt håp

– Dette er svært positive signaler og gir fagfeltet nytt håp, sier Skar da han får høre kommentarene til helseministeren.

Han understreker at det likevel er viktig at signalene ender med handling og ikke bare er tomme ord, for det er de lei av.

Hvordan helseministeren konkret ønsker å gå til verks for å løfte rehabiliteringsfeltet vil hun komme tilbake til, men hun sier at regjeringen skal lytte til fagfolkene:

– Skal vi lykkes må regjeringen ha to åpne ører og en munn. Vi må lytte til de som kan dette, det blir viktig for oss i fremtiden, sier Kjerkol som altså er positiv til å møte fagorganisasjonene.

Ser du behovet for en reform?

– Vi får se om det blir en reform eller hva vi skal kalle det etter hvert. Nå må vi komme i gang med å styrke feltet.