Hopp til innhold

Koronasyke må google seg frem til hjelp

De kommunale hjelpetilbudene er vanskelige å finne for dem som trenger dem. Fagfolk mener koronapandemien synliggjør store nasjonale utfordringer på rehabiliteringsfeltet.

Googler seg til hjelp

Flere opplever at det er vanskelig å finne riktig rehabiliteringstilbud i kommunen (illustrasjonsfoto).

Foto: NRK

I pandemien fikk kommunene beskjed fra Helsedirektoratet om å ha rehabiliteringstilbudene klare for personer med senskader fra korona. Men hvordan tilbudene skulle organiseres, sa Helsedirektoratet ingenting om.

– Jeg googlet og lette i ni måneder uten å finne noen lokale tilbud, sier Stein Johansen.

– Hjelpen fikk jeg ikke før jeg fant den selv, på Google, forteller Odd Anton Nilsen.

Begge hadde vært syke av korona. Begge fikk langtidsplager. Begge måtte finne hjelpen selv.

Det som skilte dem, var at de bodde i to ulike kommuner i to ulike landsdeler.

Fikk ingen informasjon fra sykehuset

Det er januar og Stein Johansen er frisk nok til å bli skrevet ut av Akershus universitetssykehus.

Nå trengte han rehabilitering, noe han også hadde rett på i eller i nærheten av hjemkommunen Nesodden.

Johansen fikk imidlertid ingen informasjon om hvor han skulle henvende seg.

Stein Johansen

Stein Johansen fikk erfare hvor utfordrende det kan være å orientere seg i kommunens hjelpetilbud.

Foto: Privat

– Jeg er sykepleier og opplever at jeg egentlig har god oversikt over hjelpetilbudene. Men nå var hjelpen svært vanskelig å finne, sier han.

Måtte finne hjelpen selv

Nesten samtidig sitter Odd Anton Nilsen og googler etter rehabilitering i sin hjemkommune Grimstad.

Han ble smittet i november 2020. I mars opplevde han at plagene kom tilbake.

– Da gikk jeg til fastlegen og ble sykemeldt. Hjelpen videre måtte jeg finne selv.

Utfordrende også for fastleger

Lars Peter Christersson er leder i Allmennlegeforeningen i Rogaland og tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger. Han er ikke overrasket og sier det er en velkjent og nasjonal utfordring å orientere seg i kommunenes hjelpetilbud.

– Dette er utfordrende også for fastleger, sier Christersson.

Fastlegene er i mange tilfeller de som hjelper personer med å finne rehabiliteringstilbudene, men det er ikke alltid like lett, ifølge Christersson.

– Det er et økende problem, sier han.

Lars Peter Christersson, fastlege og hovedtillitsvalgt for fastlegene i Stavanger, samt leder i Allmennlegeforeningen i Rogaland

– Det er krevende også for fastleger å vite hvor man skal henvende seg i søken på riktig hjelpetilbud i kommunen, sier Lars Peter Christersson.

Foto: Stavanger medisinske senter

Nasjonal plan for rehabilitering etter korona

Norge fikk en nasjonal plan for rehabilitering etter en koronainfeksjon 21. juni i år. Formålet er å sikre at brukere og pasienter som har hatt covid-19 får rehabilitering dersom de trenger det.

Ett av hovedmålene er at pasienter skal få informasjon om hva som finnes av rehabiliteringstilbud i møte med både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det anbefales at det utvikles en egen nettportal med samlet informasjon om hvor det er mulig å få hjelp og hva man kan gjøre selv.

Dette har ennå ikke blitt gjort.

Nettsøk etter nettsøk

– I etterkant er jeg gjort oppmerksom på at tilbudene finnes, men da er det jo veldig synd at de er umulig å finne, sier Johansen.

Nilsen endte opp med å finne rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten ved Kysthospitalet i Stavern i Larvik kommune, to timer unna der han bor.

– Det er ikke sikkert alle vil synes det er greit å kjøre så langt, forteller han.

– Rehabiliteringsfeltet er nedprioritert

NRK har kontaktet fagfolk på rehabiliteringsfeltet i hele landet. Alle er de enige om at utfordringene er store og at koronapandemien har gjort det enda tydeligere.

  • De kommunale rehabiliteringstilbudene er ikke likeverdige
  • Ansvarsfordelingen er uklar
  • Hjelpetilbudene er lite synlige
  • Koordineringen og samhandlingen svikter

– Politikerne og dermed helseforetakene og kommunene har gjort en for dårlig jobb med å prioritere rehabilitering, sier Maja Wilhelmsen, styreleder for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Hun er også overlege ved senfølgeklinikken for covid-syke ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Maja Wilhelmsen er overlege ved senfølgeklinikken for covid-syke ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Det må prioriteres ressurser til rehabilitering og man må få likeverdige tilbud i alle kommuner. Vi trenger også bedre digitale løsninger sånn at man faktisk kan søke seg frem til tilbudene, sier Wilhelmsen.

Foto: ørjan rodal hansen / NRK

365 ulike måter å organisere tilbudene på

Jon Ivar Sørland er leder for regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst

– Det er ikke et likeverdig tilbud for alle, sier Jon Ivar Sørland.

Foto: Privat

– Det er 356 kommuner og 356 ulike måter å løse dette på. Kommunene får ingen føringer for hvordan tilbudene skal organiseres, sier leder for regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst, Jon Ivar Sørland.

NRK har kontaktet alle de fire regionale koordinerende enhetene. Alle sier det samme:

– Det er uoversiktlig og vanskelig å finne riktig tilbud. For privatpersoner og for fagfolk.

Måtte be demensteamet om hjelp

Etter å ha forhørt seg, fikk Johansen beskjed om å kontakte demensteamet i kommunen.

– De kunne ikke hjelpe meg de heller, men de pekte meg videre enda en gang. Da fikk jeg kontakt med rett tilbud.

Johansen skal få hjelp av avdelingen for rehabilitering i Nesodden kommune.

– Jeg synes det er beklagelig at det er organisert på en slik måte at man ikke finner frem. Kommunene har ikke tatt brukerperspektivet inn over seg, sier Johansen.

– Kommunene vet best selv

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke Foto:

Statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet Maria Bjerke, mener kommunene vet best selv hvordan de bør organisere sine rehabiliteringstilbud.

Foto: Borgos Foto AS

– Vi er klar over problemstillingen på rehabiliteringsfeltet, men det vil være opp til den påtroppende regjeringen å følge dette opp videre, sier avtroppende statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Bjerke (H).

Hun mener likevel det er kommunenes ansvar å organisere rehabiliteringstilbudene slik at de er synlige og likeverdige.