Hopp til innhold

Ingen lang Eiganes-tunnel

Det blir ingen utredning av en lang Eiganes-tunnel i forbindelse med ny veitrase på E-39 gjennom Tasta med tilknytningen til Ryfast.

Alternativ D3

Et flertall på 42 stemmer bestående av Høyre, Frp, Sp og to fra Arbeiderpartiet sørget i kveld for det.

Stridens kjerne har stått om veistrekningen Smiene og Eskelandsveien.

Bystyrevedtaket  gikk derfor inn for kulverter og andre støyskjermingstiltak som tilfredsstiller statlige støykrav.