Hopp til innhold

Mer Ryfast-kluss

Fungerende ordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe frykter ytterligere utsettelse av Ryfast.

Fylkeskommunen frykter at for mange vil kjøre privatbil gjennom Ryfast.

Bjørg Tysdal Moe

Derfor foreslår de å kutte ut en av avkjørslene på Hundvåg i Stavanger for å verne om kollektivtrafikken til og fra Stavanger sentrum.

Det har vært mye fram og tilbake med Ryfast-planleggingen; hvem skal betale, hvor skal Ryfast gå, og nå mener Bjørg Tysdal Moe at fylkesrådmannen igjen skaper ny usikkerhet.

Hun er skuffet over at fylkeskommunen nå vil ha ytterligere utredning av Ryfast-prosjektet, og frykter dette kan føre til ytterligere utsettelse av fastlandsforbindelsen.

Forringelse

- Jeg er veldig skuffet over innstillingen fra fylkesrådmannen. Der ber de om ny utredning på traséen på Stavanger sin side. Vi må utrede og bare beholde ett kryss ved Lunde og ta bort oppkjørselen på Buøy, sier hun. Det forringer hele situasjonen for Hundvåg-løsningen.

- Hva kan dette bety for framdriften?

- Nå var vi kommet fram til en trasé, til en løsning og til en finansiering. Ved å endre på traséen vil finansieringen bli endret og det vil forsinke hele prosessen. Det har vi ikke råd til. Fylkeskommunen skaper en usikkehrt hvis de ber om dette. Men jeg tror at politikerne vi se at dette må de ikke gjøre og vil gå tilbake og si nei til utredningen som fylkesrådmannen ønsker, sier Tysdal Moe.

- Skal ikke utsette prosjektet

Men samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune Gunnar Eiterjord sier at Ryfast ikke vil bli ytterligere forsinket.

- Dette skal ikke utsette Ryfast-prosjektet. Et mål for alle er å ha optimal framdrift på prosjektet. Vi vil ha en vurdering om den ekstra avkjøringen strengt tatt er nødvendig.

Hvis tilgjengeligheten med bil blir for god til Hundvåg, vil kollektivtrafikkens konkurranseevne bli undergravd. Jeg vil presisere at det er trafikken mellom Hundvåg og fastlandet det er snakk om. Ryfylke-trafikken er ikke noe problem i forhold til kollektivtrafikken, sier Eiterjord.