I egen klasse

Med en nettoinntekt på nær 1,3 millioner kroner er ordføreren i Stavanger i en egen inntektsklasse blant ordførerne i norske storbyer.

 

Leif Johan Sevland (th) og ordfører i Sola, Håkon Rege
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

 

Det skyldes i all hovedsak styreverv i kommunale eller interkommunale selskap.

I tillegg besitter Sevland to styreverv som privatperson i Inge Steenslands Stiftelse og Stavanger British International School. For disse to styrevervene mottok Sevland i fjor bare beskjedne honorar på henholdsvis 20 000 og 10 000 kroner.

 

Tjener mest

Sevland nettoinntekt har økt med en halv million kroner bare de siste fem årene – fra 756 000 kroner i 2000 til 1 246 000 i 2005. Sammenliknet med andre ordførere i Norges femten største byer, har Sevland hatt en formidabel inntektsvekst.

Bortsett fra ordførerne i Oslo (Ditlev-Simonsen), Sandefjord (Gleditch) og Bergen (Friele) – som alle har millioninntekter som følge av privat næringsdrift – troner Sevland desidert og ensomt på toppen av inntektslisten for ordførere i norske storbyer.

Mer enn Friele

Nærmest kommer ordføreren i Skien, Rolf Erling Andersen, som i fjor hadde en nettoinntekt på 789 000 kroner eller nær en halv million kroner mindre enn Stavangers ordfører. Alle andre ordførere i Norges femten største byer står oppført med en nettoinntekt fra kr 470 000 til 780 000 kroner.

 

Herman Friele, ordfører i Bergen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

 

Ordføreren i Bergen, Herman Friele (H), sto i fjor oppført med en nettoinntekt på kr 3 302 000. Det skyldes i første rekke Frieles kaffeimperium. Som ordfører tjener Friele i Norges nest største by mindre enn ordføreren i Stavanger. Friele har en brutto årslønn som ordfører på 706 000 kroner.

Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik, kan heller ikke sammenlikne seg med Sevland. Hun hadde i fjor en nettoinntekt på 612 000 og har brutto årslønn som ordfører på 698 000 kroner.

 

Dette tjente ordførerne i 2005:

By                      Ordfører                                  Nettoinntekt

Stavanger            Leif Johan Sevland                   1 246 000

Skien                   Rolf Erling Andersen                    789 000

Sandnes              Jostein Rovik                               768 000

Larvik                  Øyvind Riise Jenssen                   733 000

Tromsø                Herman Kristoffersen                  724 000

Ålesund               Arve Tonning                               655 000

Sarpsborg           Jan Olaf Engsmyr                         655 000

Fredrikstad         Ole Haabeth                                 627 000

Trondheim          Rita Ottervik                                 612 000

Drammen            Tore Opdal Hansen                      591 000

Bodø                   Odd Tore Fygle                            573 000

Kristiansand        Jan Oddvar Skisland                    471 000

 

"Foretningsordførere":

Sandefjord           Bjørn Ole Gleditsch                   7 162 000

Bergen                 Herman Friele                           3 302 000

Oslo                     Per Ditlev-Simonsen                 2 591 000