NRK Meny
Normal

Mener sponsingen er uheldig

- Det er uklokt av selskap som vil bygge nytt konserthushotell i Stavanger å sponse konserthuset.

Det mener daglig leder for Forum for Kultur og ledelse, Elisabeth C. Bjørn-Hansen.

- Man gjør dette for å skape velvilje, men jeg tror det er uheldig. Også fordi en slik sponsorkontrakt kan slå tilbake på selskapene selv når byggeplanene skal behandles, sier Elisabeth C. Bjørn-Hansen.

Styreleder for det nye konserthuset i Stavanger, Christine Sagen Helgø (H), mener imidlertid det er uproblematisk at to av selskapene som vil bygge konserthushotell også sponser konserthuset.  

 

 

-Må tenke

Forum for Kultur og Næringsliv ble etablert høsten 2001 med en rekke sentrale norske bedrifter og kulturorganisasjoner som initiativtakere. Både Kultur- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har støttet foreningen siden oppstarten. Foreningen arbeider for å stimulere til flere og bedre samarbeid mellom kultur og næringsliv.

- I slike saker må man begynne å tenke ordentlig. Det er selvfølgelig opp til bedriftene selv å velge hva man vil gjøre, men man skal være klar over at dette kan slå begge veier, sier Elisabeth C. Bjørn-Hansen.

 

Ubegrunnet

Bjørn-Hansen mener kultursponsing og samarbeid mellom kultur og næringsliv er for viktig til at bedrifter uten videre kan snu ryggen til kulturlivet. I en kronikk i Aftenposten i denne uken advarer hun mot ubegrunnet frykt for smøring i saker hvor bedrifter sponser kulturlivet. Hun viser blant annet til at både Color Line og Siemens nylig har sagt opp en kultursponsoravtale med Den Norske Opera i frykt for korrupsjonsmistanke.

Kommunikasjonsdirektørene i begge selskaper hevder at oppsigelsene bunner i engstelse for smøringsanklager. En fersk undersøkelse av Perduco viser at hver fjerde bedriftsleder nå er redd for det samme.

- Smøringsfaren er liten, men det er behov for klarere retningslinjer. Gråsonene er blitt for mange, sier Elisabeth C. Bjørn Hansen.

 Viktig

 

sagen helgø

 

- Diskusjonen omkring dette er viktig, men politikerne er i stand til å holde disse prosessene atskilt. Hvilke begrunnelse selskapene har for å gi må de få svare for selv, sier styreleder for det nye konserthuset i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

NRK Rogaland skrev i går at en rekke av sponsorene som har gitt store pengegaver til det nye konserthuset i Stavanger enten er rene utbyggingsselskap eller selskap som driver og eier slike selskap.

Blant de atten selskapene som i dag står oppført som enten sponsor eller hovedsponsor for det nye konserthuset er 12 av selskapene direkte eller indirekte involvert i utbyggingsprosjekter i Stavanger kommune. To av dem, Spring Capital og Øgreid, har begge lansert planer for konserthushotel.

- Selv om det er mange utbygingsselskap som bidrar er det andre og store selskap - blant andre oljeselskap - som står for en vesentlig del av sponsormidlene, sier Sagen Helgø.

Fantastisk

Det er så langt samlet inn over 100 millioner kroner til det nye konserthuset i Stavanger.

- Jeg synes det er fantastisk at Stavanger-regionen har så mange som vil være med å spleise på et konserthus som gir hele regionen et løft, sier Sagen Helgø.

- Er det problematisk at mange av de samme politikerne som er involvert i konserthuset også skal behandle en søknad om hotell?

- Nei, jeg mener vi opptrer helt fritt og uavhengig av dette. Alle reguleringer er også offentlige og diskusjonene foregår åpent, sier Sagen Helgø.