NRK Meny
Normal

Fylkesordfører i dobbeltrolle

 

Fylkesordfører Roald Bergsaker(H) sitter i representantskapet for det nye konserthuset i Stavanger. Privat er han styremedlem i Øgreid som både sponser konserthuset og vil bygge nytt konserthushotell.

Roald Bergsaker

NRK Rogaland fortalte i går at selskapet Spring Capital inngikk en sponsoravtale med det nye konserthuset to uker før hotellplanenene til selskapet ble lansert.

Nå har også et annet av selskapene som har sponset det nye konserthuset kastet seg offentlig inn i kampen. Øgreid Eiendom AS var et av de første lokale selskapene som tegnet sponsoravtale med det nye konserthuset til en verdi av 2 millioner kroner.

 

Øgreid Eiendom AS eies fullt og helt av morselskapet Øgreid AS. Der har Høyres fylkesordførerer Roald Bergsaker sittet som styremedlem – som privatperson - siden 1992.  Han utgjør en av fire medlemmer i et styre som i fjor mottok samlet 320 000 i styrehonorar.

Representantskapet

Rogaland fylke eier 11 % i det nye konserthuset, Stavanger kommune eier 89 %. Fylkesordfører Roald Bergsaker sitter også i representantskapet for det nye konserthuset. Representantskapet utgjør to personer, Roald Bergsaker og representantskapets leder, ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland.

Sevland er den som på vegne av eierne undertegner avtalene med alle de private selskapene som har vært med å finansiere det nye konserthuset.

Uproblematisk

Bergsaker mener selv at hans rolller er uproblematiske.

- Jeg var ikke klar over at Øgreid Eiendom støttet konserthuset, men det gjør meg egentlig glad. Jeg opplever ikke dette som noen interessekonflikt for meg som styremedlem i morselskapet. Øgreid Eiendom har sitt eget styre. I forhold til konserthushotellet er det ikke jeg som skal ta denne beslutningen, men helt andre organ i Stavanger kommune. For meg er dette uproblematisk, sier Bergsaker.

- Ser du en interessekonflikt i at en politiker sitter i styrer i private selskap som har utbyggingsprosjekter gående med en kommune?

- Det spørsmålet rommer mye. Jeg vil si at man selvsagt må passe nøye på sine ulike roller. Her er det er opplagt fallgruver, sier Bergsaker

Flere prosjekt

Øgreid er fra før innvolvert i en rekke utbyggingsprosjekt i Stavanger kommune, og skal ha informerte ledelsen i Stavanger kommune allerede for to år siden om sine hotellplaner i området.

Det er uklart hvem Øgreid eventuelt ønsker å samarbeide med i hotellprosjektet. Øgreid har i forbindelse med andre utbyggingsprosjekter i regionen inngått et samarbeid med flere av de andre utbyggingsselskapene som står som hovedsponsor for det nye konserthuset i Stavanger.

Utbyggere

NRK Rogaland skrev i går at en rekke av sponsorene som har gitt store pengegaver til det nye konserthuset i Stavanger enten er rene utbyggingsselskap eller selskap som driver og eier slike selskap.

Blant de atten selskapene som i dag står oppført som enten sponsor eller hovedsponsor for det nye konserthuset er 12 av selskapene direkte eller indirekte involvert i utbyggingsprosjekter i Stavanger kommune. De har til sammen tegnet sponsoravtaler for over 30 milloner kroner med det nye konserthuset.

Velger styre

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har valgt å etablere et interkommunalt selskap i forbindelse med konserthusprosjektet. Selskapet har fått navnet Nytt konserthus i Stavanger IKS og har som formål å oppføre og eie konserthuset.

 

Roald Bergsaker

Det er representantskapet, ved Leif Johan Sevland og Roald Bergsaker, som velger styrets medlemmer og varamedlemmer. Representantskapet vedtar også budsjett, godkjenner regnskap, velger revisor og fastsetter godtgjørelse til til både representantskapets og styrets leder og til begge organers faste medlemmer.