Hodne går til sak mot Løgnaslaget

Advokat Linda Ellefsen Eide, ved Advokatfirmaet Elden, stadfestar til Dagbladet, at dei har sendt krav om midlertidig tiltak. Det vil seie at Merete Hodne krev at Løgnaslaget sluttar å bruke ordet «nazifrisør» inntil ei rettsavgjerd er klar.