Radioaktivt utslipp ved drikkevann

Naboer til konsernet AF Decom i Vats, er bekymret for radioaktivt utslipp nær drikkevannskilde.

AF Decom hogger opp gamle oljeinstallasjoner ved anlegget i Vats.
Foto: Miljøvernforbundet

AF Decom i Vats slipper ut radioaktivt materiale til luft.

Det hevder naboer til konsernet, og viser til at utslippet er strid med tillatelsen fra Statens strålevern, som kun tillater små utslipp, og da til vann.

Hevder utslippene er ufarlige

AF Decom, som hogger opp gamle oljeplattformer i Vatsfjorden, har tillatelse til å behandle inntil 50 tonn radioaktivt materiale i året.

Plassjef i AF Decom Arne Skogheim, bekrefter utslippene, men hevder de er ufarlige.

– Vi har noen defuse utslipp i forbindelse med vannkutting og prosessorer som kan inneholde LRA, sier Skogheim.

Det har vært uklart hvor store mengder radioaktivt materiale som blir behandlet hos AF Decom i Vats. En søknad om 1000 tonn radioaktivt materiale per år er trukket tilbake. Nå er det 50 tonn som gjelder.

– Det forekommer ikke radioaktivt utslipp til luft, som har påvirkning på omgivelsene, sier Skogheim.

Oljerør blir kuttet i friluft

Naboer til konsernet er av en annen oppfatning. Nå frykter nå konsekvensene av utslippene, og viser til drikkevannskilden som ligger rett ved.

– Oljerør blir kuttet med skjærebrennere i friluft, og arbeiderne har på seg drakter som ligner månelandingsdrakter. I tillegg bruker de friskluftapparater, sier nabo og medlem i naturfvernforbundet Ståle Jøtne.

Ifølge Jøtne tar konsernet med andre ord godt vare på dem som jobber innenfor gjerdet, uten å tenke på dem som bor på den andre siden.

– Slik radioaktivitet, om den er lav eller høy, er ingen helsekost verken for folk eller dyr som bor i dette området, sier Jøtne.