NRK Meny
Normal

Her vil drosjene ha holdeplass etter midnatt

Både politi og drosjenæring mener Domkirkeplassen i Stavanger må kunne tas i bruk fra midnatt til tidlig morgen for å avvikle drosjekøene mer effektivt.

Stavanger Domkirke

Stavanger taxi og politiet mener det hadde blitt tryggere i sentrum på nattetid dersom drosjene hadde fått bruke Domkirkeplassen som holdeplass.

Foto: Wenche Lamo Hadland

Svein Svimbil

Daglig leder i Stavanger taxi, Svein Svimbil.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Det er en vinn-vinn situasjon. Politiet og vi ønsker å tømme byen fort, og kundene vil få et mye bedre produkt. Hvorfor skal de stå i drosjekø unødvendig? Jeg synes dette er viktig for alle, sier Svein Svimbil, daglig leder i Stavanger taxi.

Lange drosjekøer og trafikkfarlige situasjoner oppstår ofte i Stavanger sentrum i helgene. Svimbils forslag til løsning er at Domkirkeplassen brukes av drosjene fra midnatt og til tidlig morgen.

Får støtte fra politiet

– På helgekvelder når det er rush burde kommunen tillate at vi kjører over Domkirkeplassen for å få mer effektivitet. Nå klarer vi kun å fylle 3–4 biler samtidig, selv om vi kunne fylt 10–15 om gangen. En drosjetur i dag er 15 minutter, og 15 minutter retur. Nå må vi stå 20 minutter i kø for å fylle opp bilen når det er tilgjengelige kunder som vil bruke den. Det sier ser selv at det er dårlig forretning, sier Svimbil.

Kristian Johansen

Leder av ordensavdelingen ved Stavanger Politistasjon, Kristian Johansen.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Svimbil får støtte for sitt forslag fra leder av ordensavdelingen ved Stavanger Politistasjon, Kristian Johansen.

– Vi mener det oppstår trafikkfarlige situasjoner fordi det er veldig mye folk som går i området rundt taxikøene i dag. Jeg tror kanskje det hadde vært en god løsning dersom det hadde blitt åpnet for at drosjene kunne over Domkirkeplassen. Da hadde vi fått folk fortere ut av sentrum og fått tømt køen, sier han.

Ikke politisk flertall for å bruke Domkirkeplassen

Helge Solum Larsen, leder av byutvikling i Stavanger kommune, har hørt forslaget før.

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen.

Foto: Erik Waage / NRK

– Dette er det ikke noe politiske flertall for i Stavanger. Det er gjort en beslutning på at Domkirkeplassen knytter sammen Breiavannsområdet og sentrumsområdet for gående og syklende. Jeg kan ikke se umiddelbart at det kan utløses et flertall for å gjøre om på dette, sier Solum Larsen.

Men han understreker at forslaget ligger på bordet, og at det skal diskuteres.

– Det er en diskusjon og vi skal lytte til argumenter. Men hvis man først åpner for noen blir det vanskelig å holde stengt for andre, for eksempel bussene. Da tror jeg vi oppgir Domkirkeplassen som et torgområde for gående og syklende, sier han.

Ønsker seg nytt, større taxiområde

Han ønsker seg et område som kunne vært et større holdeplassområde for taxi.

– Vi burde sett om det fantes et sted vi kunne samordnet og satt av et større område med vakter til taxiholdeplass. Jeg er redd for at vi ikke per i dag i sentrum har et gateareal som er stort nok. Det hadde vært det mest optimal, sier Solum Larsen.