NRK Meny
Normal

Her kan Syria-flyktningene havne

Kapasiteten på Østlandet og i Finnmark er ferd med å bli sprengt. Kommunene i Rogaland må derfor kartlegge hvor de kan innkvartere flyktninger, hvis det skulle bli behov.

Stavanger idrettshall

Stavanger kommune mener Stavanger idrettshall på Tjensvoll er godt egnet til å huse flyktninger. Her kan noen hundre mennesker bo, hvis det skulle bli nødvendig.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Torstein Nielsen

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen.

Foto: Helge Hundeide / NRK

– Hvis det blir snakk om en massetilstrømming, er Stavanger idrettshall på Tjensvoll vårt primære forslag. Den kan deles opp i seksjoner, og har gode sanitære forhold, sier Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune, til NRK.

Han og kollegene i de andre kommunene i Rogaland, har hatt det litt travelt de siste dagene. Onsdag fikk de nemlig beskjed fra Fylkesmannen om å oppgi hvor flyktninger kan bo hen, hvis de skulle komme hit til fylket. Byggene kan være både offentlige og private. Kommunene har fått beskjed om å tenke utradisjonelt – så stort er behovet.

– Vi ønsker primært steder som ikke normalt er i bruk. Kanskje er det et sykehjem som står tomt? Eller en leirskole? Slike bygg, sier fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen.

Mandag sendes oversikten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

DSB har gitt alle fylkesmenn i landet i oppdrag å kartlegge mulige innkvarteringssteder.

DSB har også hevet sitt beredskapsnivå til rødt. Beredskapsnivået skal ikke karakterisere alvorlighetsgraden i situasjonen, men sier noe om hvor ressurskrevende flyktningsituasjonen er for DSB.

Fylles opp i øst eller nord

Siden den store flyktningtilstrømmingen til Europa startet, har alle flyktningene i Norge blitt huset på Østlandet eller i Finnmark. Flyktningene kommer ofte over grensa fra Sverige eller fra Russland i nord.

Reidar Johnsen

Reidar Johnsen, fylkesberedskapssjef i Rogaland.

Foto: John Gunnar Skien/Fylkesmannen i Rogaland

Men nå begynner disse innkvarteringsstedene å fylles opp.

– Derfor trenger staten en oversikt over potensielle steder i Rogaland, sier Johnsen.

Ifølge Torstein Nielsen er Stavanger godt forberedt, og minner om at det allerede finnes planer for å huse store folkemengder – både når det gjelder husly, mat og madrasser.

– Om 1000 beboere på Tasta må evakuere på grunn av en gasslekkasje, eller om 1000 flyktninger kommer fra Syria, så bruker vi det samme planverket, sier han.

Skulle det komme færre – sånn cirka 100–200, har Stavanger foreslått å bruke enkelte av hotellene i byen. Dette er hoteller som allerede er forberedt på slike nødstilfeller gjennom avtaler med kommunen.

– Men vi har foreslått at staten selv må gå i dialog med de aktuelle hotellene, sier Nielsen, som påpeker at det er UDI som har ansvaret.

Trolig allerede registrert

Ifølge beredskapssjefene er det mest sannsynlig at Rogaland mottar flyktninger som allerede er registrert på Østlandet.

– Hvis ikke må flyktningene nesten komme med danskebåten til Risavika, sier Nielsen.

De fire kommunene på Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har laget en felles tiltaksplan dersom det skulle komme flyktninger det ikke er varslet om.

– Sannsynligheten er ikke særlig stor, men vi kan ikke utelukke at det skjer. Det koster oss veldig lite å gjøre oss forberedt, sier Nielsen.