Her blir det forbudt å kjøre barna til skoleporten

STAVANGER (NRK): Foreldre som velger å kjøre barna til skolen, blir nå nektet å frakte dem helt til døra. – Endelig blir noe gjort, mener Trygg Trafikk.

Kaotisk når flere biler stopper samtidig ved Nylund skole i Stavanger

Nylund skole i Stavanger er en av mange skoler som har en mye trafikk om morgenen. Etter 1. oktober blir det ikke tillatt å stoppe med bil så nært skolen som dette.

Foto: Morten Nesvik / NRK

– Jeg syns ikke det går an, sier Gunn Rita Dahle-Flesjå.

Den tidligere olympiske mesteren i terrengsykling er lei av at mange foreldre kjører ungene til skolen. I dag jobber Dahle-Flesjå i Trygg Trafikk, hvor hun blant annet lærer barn om trafikkregler på sykkel.

– Foreldre skylder gjerne på at skoleveien er utrygg, uten å tenke på at det ofte er deres egen bilkjøring som gjør området rundt skolene utrygge.

Gunn-Rita Dahle Flesjå

Gunn Rita Dahle-Flesjå er prosjektleder i Trygg Trafikk. Her underviser hun i trafikksikkerhet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I en fersk undersøkelse utført av Kantar for Trygg Trafikk oppgir 35 prosent av foreldre med barn under åtte år at de ofte kjører sine små til skolen.

Men nå blir det gjort grep for barneskolene i Stavanger.

Droppsoner ved alle barneskolene

Fra 1. oktober innføres det såkalte «hjertesoner» ved alle barneskolene i kommunen. Dette betyr at foreldre som kjører ungene til skolen må slippe dem av i egne droppsoner opptil 300 meter fra skoleporten.

En tidligere undersøkelse blant 250 skoleledere viser at over halvparten av norske rektorer opplevde trafikksikkerheten utenfor skolen som et problem.

Setter i gang i høst

– Vi sender flere tusen uerfarne trafikanter ut i et ganske vanskelig trafikkbilde, sier MDG-politiker i Stavanger, Rune Askeland, som er glad for «hjertesonene».

Partikollega Daria Maria Szymaniuk understreker at de har forståelse for at enkelte må kjøre barna til skolen, men at alle må forholde seg til droppsonene.

I en tidligere versjon av saken sto det at hjertesonene gjelder fra 1. oktober. Det riktige er at hjertesonene lanseres 1. oktober. I det politiske vedtaket står det at alle Stavanger-skoler skal få hjertesoner i løpet av inneværende fireårsperiode.

Politikere fra MDG og Fremskrittspartiet står sammen i å få en slutt på bilkjøring til skolene.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Rune Askeland og Daria Maria Szymaniuk (begge MDG) vil at skoleelever skal gå og sykle til skolen, ikke bli kjørt av foreldrene.

Foto: Morten Nesvik / NRK

Både Askeland og Szymaniuk stemte for forslaget. Til slutt gjorde alle medlemmene i Utvalg for miljø og utbygging det – men det var det debatt før de kom så langt.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var først sterkt imot forbud, og har uttalt at det ville være ren «hippiepolitikk» å forlange at foreldre måtte levere barna et stykke fra skolen. Partiet fikk flertall for et tilleggspunkt om å drive holdningsskapende arbeid for å øke andelen barn som går eller sykler.

– Jeg er opptatt av at vi bruker sukkerbiter i stedet for pisk, sier han.

Trygg trafikk jubler

Trygg Trafikks oversikt (ekstern lenke) viser at langt fra alle skoler i Norge har tilsvarende regler som de nå får i Stavanger. Organisasjonen har i lang tid jobbet for å få bilene vekk fra skolene.

Ragnhild Meisfjord, Trygg Trafikk

Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Foto: Trygg Trafikk

– Det er bra at kommuner innfører hjertesoner, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

– Dette er i tråd med nasjonal politikk og viser at politikerne tar trafikksikkerheten til barn på alvor, sier hun, og understreker at skoleledelse og foreldre må samarbeide om utformingen, slik at hjertesonene blir best mulig.