Enstemmig ja til nytt sykehus på Ullandhaug

Helse Stavanger går hånd i hånd med sykehusledelsen. Styret bestemte i dag å legge nytt universitetssjukehus til Ullandhaug i Stavanger.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

I formiddag kom atter et stikk til Ullandhaug-alternativet i prosessen om hvor det nye universitetssjukehuset i Stavanger-regionen skal plasseres.

På et ekstraordinært styremøte i formiddag blir saken diskutert. Styret ser flere fordeler ved å flytte sykehuset fra dagens plassering på Våland til Ullandhaug.

I dag ble et historisk vedtak fattet av styret i Helse Stavanger.

– Det er en lettelse og jeg er glad for at vi går for Ullandhaug, sier styreleder Grethe Høiland til NRK etter møtet.

Grethe Høiland

Grethe Høiland er letta over beslutningen styret i dag har tatt.

Foto: Ole Andreas Bø

Saken har vært diskutert i lengre tid, og fordeler og ulemper ved alle alternativer er vektlagt. Styret var enstemmig i sin beslutning i dag. Sykehuset er budsjettert til å koste om lag åtte milliarder kroner.

– Vi får mer sykehus for pengene på Ullandhaug, det blir mer fleksibelt, og kvaliteten på pasientbehandlingen blir bedre.

Skal jobbe for gode kollektivløsninger

Et hovedargument for tilhengerne av Våland-alternativet har vært byutvikling og bedre kollektivtløsninger.

I dagens vedtak er det vektlagt at det skal samarbeides godt med Fylkeskommunen for å sikre gode kollektivløsninger mellom sykehuset og resten av fylket.

– Kollektivtransport har vært en veldig viktig del av den offentlige debatten. Vi lever i en region som er trafikkert. Det å komme seg til sykehuset er et vesentlig poeng, spesielt fra oss som kommer fra sør i fylket, sier Unn Therese Omdal (Ap), styremedlem fra Eigersund.

– Men likevel går du inn for Ullandhaug?

Unn Therese Omdal

Styremedlem Unn Therese Omdal fra Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Fylkesutvalget har uttalt at det skal legges til rette for kollektivtrafikk i Nord-Jæren-pakken. Jærbanen er viktig. Nå må vi samarbeid med fylket for å få på plass gode løsninger, sier hun.

Ledelsen: – Best for pasientene

Mandag kom innstillingen fra direktøren ved Stavanger universitetssjukehus. Den peker ikke uventa på Ullandhaug, i nærhet til universitetet utenfor sentrum, som det beste stedet for det planlagte nye sjukehuset til åtte milliarder kroner.

Debatten har vært lang og intens, og høringsuttalelsene spriker. Flertallet i Stavanger bystyre ønsket å bruke dagens tomt på Våland i Stavanger.

Nå går saken videre til endelig avgjørelse i et såkalt foretaksmøte mellom helse- og omsorgsminister Bent Høie og styret i Helse Vest i slutten av januar.

– Hvor tungt veier dagens beslutning?

– Helse Vest skal ta en egen beslutning, men de baserer seg på det arbeidet som er gjort fra administrasjon og styret i Helse Stavanger, sier Høiland.

Første byggetrinn på Ullandhaug er planlagt til nesten 100.000 kvadratmeter, og er beregna ferdig i 2025.

Flere nyheter fra Rogaland