Helikopter nødlanda etter feil varsling

Varsellampene blinka og helikopteret nødlanda på en ubemanna oljeplattform i dårlig vær. Havarikommisjonen slår nå fast at varsellampene både viste feil, og var vanskelige å forstå.

Yme

Yme-plattformen i godt vær. Da Sikorsky-helikopteret fra Bristow Helicopters måtte nødlande på den da nedstengte plattformen, var det kun 200 meters sikt.

Foto: Talisman Energy

– Helikopterprodusenten har satt i gang arbeid med å forbedre systemet, men Statens havarikommisjon mener at det trengs ytterligere forbedringer, konkluderer kommisjonen i sin rapport.

Valhall

Da helikopteret nødlanda, var det egentlig på vei til Valhall-feltet, men dårlig vær gjorde at det snudde og kjørte tilbake til Sola. Nødlandinga skjedde på tilbaketuren. Arkivfoto.

Foto: BP Norge

Nødlandinga skjedde i oktober 2013. I svært dårlig vær, med bare 200 meters sikt, begynte varsellampene i et Sikorsky-helikopter å blinke.

14 personer, inkludert to piloter, var om bord i helikopteret på vei mellom Valhall-feltet i Nordsjøen og Stavanger lufthavn, Sola.

Lampene blinka, men girkassa virka

Seinere viste det seg at blinkinga skyldtes en bryter som kortslutta. Kjølefunksjonen var redusert, og girkassa gikk varm, men den fungerte ellers akkurat som den skulle, opplyste Bristow Helicopters til NRK noen dager etter nødlandinga. Bristow kjørte helikopteret for BP.

Situasjonen endte med at helikopteret, som da befant seg 17 nautiske mil øst for den ubemanna og nedstengte Yme-plattformen, nødlanda her. Et redningshelikopter rykka ut, og heiste opp de 14. Tre timer etter at situasjonen oppsto, var alle 14 trygt tilbake på Sola.

«En rekke misvisende feilvarsler»

Statens Havarikommisjon for transport har nå gått gjennom saken, og mener besetninga håndterte varslene oppskriftsmessig. Alt var likevel forårsaka av «en liten teknisk feil som hadde gitt en rekke misvisende feilvarsler».

Kommisjonen mener at nødsjekklistene til helikopteret, Sikorsky S-92A, er både mangelfulle og kompliserte, og vanskelige å bruke i en stressa situasjon.

I rapporten skriver kommisjonen at Sikorsky i ettertid har forbedra nødsjekklista. Selskapet har også satt i gang arbeid med å forbedre varslingssystemet, men at det i tillegg trengs ytterligere forbedringer med tanke på forenkling og brukervennlighet.