Har listet opp faresignalene lærere må se etter

Skrekken er at ungdommer drar for å krige for IS. Derfor deler Time kommune i Rogaland ut en brosjyre om ungdom, radikalisering og ekstremisme til sine ansatte.

ISIL-medlemer i Tel Aybad i Syria.

IS-medlemmer marsjerer i Tel Aybad i Syria. En brosjyre skal nå hjelpe ansatte med å fange opp ungdommer i Time før de kommer så langt.

Foto: STRINGER / Reuters

Tom Olsen

Tom Olsen, SLT-koordinator i Time kommune, var selv aktiv i høyreekstreme miljøer på 90-tallet.

Foto: Anja Gåsland/Time kommune

– Det er flere likheter mellom ungdommer som lar seg verve inn i ekstreme miljøene, sier SLT-koordinator Tom Olsen, som har laget brosjyren om ungdom, radikalisme og ekstremisme.

SLT-koordinatoren (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Time kommune vet hva han snakker om. Olsen var selv aktiv i et høyreekstremt miljø på Vestlandet på 90-tallet, og har skrevet masteroppgave og holdt flere foredrag om emnet.

Dette er faresignalene

Brosjyren lister opp en rekke tegn ansatte som jobber med ungdom bør være på utkikk etter. Her er noen av dem:

  • Intoleranse for andres synspunkter
  • Hat-retorikk
  • Endrer utseende, klær osv.
  • Endrer nettverk og omgangskrets.
  • Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner.

Likhetstrekk mellom ulike grener

Brosjyren sikter seg ikke inn mot en spesiell form for ekstremisme. Ifølge Olsen er det flere likhetstrekk mellom ungdommer som sympatiserer med nynazister og ungdommer som vil verve seg til IS.

– Det handler ofte avbrutt skolegang og ulike farefaktorer i privatlivet – som skilsmisse, vold og rus, sier han.

Det er foreløpig ikke er registrert noen ekstremisme eller radikalisme i Time kommune. For å forebygge bør ungdomsarbeideren eller læreren gi ungdommen omsorg, mestringsfølelse, selvtillit og en opplevelse av mening, ifølge brosjyren.

Bruker nye symboler

For Olsen er det viktig å informere om symbolikkbruken til disse ungdommene.

– Dagens nynazister vifter kanskje ikke med et hakekorsflagg, men de bruker kanskje tallene 88 og 18, sier han.

88 og 18 symboliserer «Heil Hitler» og «Adolf Hitler», siden bokstavene a og h er nummer en og åtte i alfabetet. I brosjyren finner du også symboler fra islamistiske organisasjoner som Profetens Ummah.

Brosjyre for hele Rogaland

Kristiansand og Trondheim har allerede på plass en slik brosjyre. Det har de ikke i Stavanger, men politiet er i gang med en håndbok for hele Rogaland politidistrikt som etter planen skal være ferdig før sommeren. Den skal, etter det NRK kjenner til, delvis bygge på Time sin brosjyre.