– Har ikke kontroll over utslippene

Skangass AS har ikke kontroll over utslippene fra LNG-anlegget i Risavika, ifølge Klima og forurensningsdirektoratet (Klif).

LNG-anlegget i Risavika

lima og forurensingsdirektoratet hadde inspeksjon ved anlegget i Risavika i Tananger 30. januar.

Foto: NRK

Klif hadde inspeksjon ved anlegget i slutten av januar. Bakgrunnen var å kontrollere Skangass sin beregning og rapportering av utslippene, for å se til at kravene ble fulgt.

LNG-anlegget produserer flytende, nedkjølt naturgass, og har vært omstridt i lang tid . Det er heller ikke første gang Klif kommer med kritikk.

Store mangler i rutinene

I den ferske rapporten kommer det blant annet frem at kontrollsystemet for utslippene er for dårlig.

I tillatelsen som er gitt plikter Skangass å systematisk kontrollere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De skal kunne dokumentere utslippene, og i tillegg arkivere bakgrunnsinformasjon slik at det kan hentes opp igjen.

Dette har derimot ikke blitt gjort. Ifølge rapporten kunne ikke Skangass vise til noen skriftlige rutiner i kontrollen som ivaretok disse kravene. De hadde heller ikke kontroll på måleutstyret som brukes til å beregne utslippene.

– Det mangler en skriftlig prosedyre som beskriver dette. Den faktiske utførelsen er korrekt men altså ikke beskrevet på en tilfredsstillende måte. Prosedyren er under utarbeidelse og vil være plass innen fristen angitt av KLIF, sier administrerende direktør i Skangass Bjørn Torkildsen.

Skangass: – Måleusikkerheten er kun 4,7 prosent

Det andre avviket KLIF påpekte var:
«Virksomheten har kvotepliktig utslipp fra en kildestrøm som det ikke er angitt beregningsmetode for i tillatelsens måleprogram»

– Det har tatt tid å få tak i måler som måler denne sammensatte strømmen på en akseptabel måte. Strømmen har i mellomtiden vært konservativt estimert og kvotekostnader er betalt i henhold til disse beregningene. KLIF har hele tiden vært informert om status i denne saken. Måler er nå i drift, sier Torkildsen.

Som svar på anmerkningen om at Skangass ikke kunne dokumentere usikkerheten i beregning av utslipp for kildestrøm 2 på en tilfredsstillende måte svarer direktøren dette:

– Forholdet går på at vi der og da under KLIFs besøk ikke kunne dokumentere at måleusikkerheten var lavere enn 5 prosent, den er nå dokumentert til 4,7 prosent, sier han.

Lover å rydde opp i feilene

Skangass får også kritikk for at de ikke kan dokumentere usikkerheten som ligger i beregningen av utslipp ved deler av anlegget.

Klif understreker at Skangass må dokumentere den totale usikkerheten ved utslippene.

Anlegget har nå fått frist til 15. mars på å rette opp i feilene.

– Skangass vil lukke avvikene innen fristen, sier direktør Torkildsen.

Flere nyheter fra Rogaland