Fylkesmannen slakter Lyses LNG-anlegg i Risavika

LNG-anlegget i Risavika får slakt av Fylkesmannen i Rogaland. Lyse, som eier anlegget, vil ikke kommentere kritikken.

Risavika og Tananger

Bildet er tatt i Risavika i Sola kommune for to år siden, da LNG-anlegger var under bygging. Anlegger ligger ytterst på pynten til venstre i bildet.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Da planene til LNG-anlegget ble offentliggjort for snart tre år siden, mente de ansvarlige i Lyse Energi at anlegget kom til å gi et «vesentlig bidrag til miljøet».

Anlegget er nå snart ferdigstilt og klart for uttesting i månedsskiftet mai/juni, og Skangass AS, som skal drive anlegget, har nå en søknad inne hos Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Det er i denne forbindelsen Fylkesmannen i Rogaland nå uttaler seg. Og miljøvernavdelingen kommer med flengende kritikk.

– Ikke god nok miljøanalyse

Ikke bare mener Fylkesmannen det er usikkert om anlegget har noen miljøgevinst. Statens forlengede arm reagerer også på at anlegget faktisk er bygd uten at det er gitt tillatelse etter forurensningsloven.

– Vi stiller spørsmål ved om det er noen miljløgevinst, og ved arbeidet som er lagt ned i miljøanalysen, sier senioringeniør hos fylkesmannen, Kristian Solberg.

Solberg opplyser også at anlegget slipper ut spillvarme tilsvarende 3000 boliger.

Kvassheim taus

Det er ikke første gang anlegget får kritikk. Naboer har vært bekymret for å ha et slikt anlegg i nærheten.

Lyse, som eier anlegget, vil ikke kommentere saken i det hele tatt. Anne-Kari Aas Eielsen, senior kommunikasjonsrådgiver, henviser til Skangass.

Venstre-politiker Gunnar Kvassheim, som nylig ble ansatt som direktør med miljø- og samfunnsansvar, vil heller ikke si noe, med argumentet at han ikke kjenner godt nok til saken.

Skangass: – Uforstående

Styret kommenterer heller ikke saken.

Administrerende direktør i Skangass, Bjørn Torkildsen, er ordknapp, men avviser kritikken.

– Dette stiller vi oss uforstående til. Vi har anklart med NVE (Norges Vassdrags- og Energiverk) hva slags prosedyrer som skal følges i denne saken, og har fulgt disse, sier han til NRK.

Flere nyheter fra Rogaland