Jürgen Habermas vil ha et sterkere EU

Krisene i Ukraina, Syria, Israel og Irak understreker behovet for et politisk forent Europa, mener Jürgen Habermas, en av verdens mest kjente nålevende filosofer.

Jürgen Habermas på Universitetet i Stavanger

Jürgen Habermas (85) talte i sag til de hundrevis av fremmøtte på Universitetet i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi må lage et robust internasjonalt demokrati, sa Jürgen Habermas fra talerstolen i Tjodhallen på Universitetet i Stavanger (UiS).

Den 85-år gamle tyskeren er ansett som en av etterkrigstidens største tenkere, en akademisk superstjerne. I dag gjestet han UiS for å snakke om EU og demokrati på tvers av landegrenser. Store deler av Habermas' foredrag Demokrati i Europa handlet om forsøket på å bygge demokrati over landegrensene i EU. På hvilke områder det har slått feil og hvordan det kan gjøres bedre.

I foredraget trakk han fram flere hovedutfordringer for EU, blant annet at det er for stor forskjell mellom folkets vilje og avgjørelsene som i tas i Brussel, at velferdsstatene trues av forvitring og at Europa har mislyktes i å innta en ledende rolle i verdenspolitikken.

– Europa skulle bli en sivilisert stemme, en forkjemper for internasjonal rett som skulle sikre internasjonal fred gjennom forhandlinger og dyktig diplomati, sa Habermas.

Mener demokrati er løsningen

Han fortsatte med å påpeke at målet om å innta en ledende politisk rolle nå er blitt helt nødvendig for EU, med konflikten i Ukraina på dørstokken og med krisene i Syria, Irak og Israel.

– Disse konfliktene, i tillegg til opprørene i Nord-Afrika og Sørøst-Asia og de voldelige militsene sør for Sahara, viser at Europa må lære seg å snakke med en stemme i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Europa må opptre hensiktsmessig og koordinert, men uten å ofre sitt humanitære selvbilde på veien, sa filosofen, som mener demokrati er løsningen.

Selv om mange EU-land de siste årene har opplevd framvekst av nasjonalisme, mistillit og skepsis til EU-organene i Brussel, har nemlig Habermas tro på at et folkevalgt, overnasjonalt styre i Europa er veien å gå.

Jürgen Habermas på Universitetet i Stavanger

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sikret seg plassen ved siden av den store tenkeren.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Kunnskapsministeren på plass

Den store tenkeren fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å ta en avstikker fra sin travle kalender.

– Jeg er ikke her fordi jeg må, men fordi jeg vil. Habermas er en av de største tenkerne i verden, og dette måtte jeg få med meg, sier ministeren til NRK.

Professor ved Universitetet i Oslo, Erik Eriksen, hadde også tatt turen for å suge til seg kunnskap fra filosofen.

– Han tenker at ved å gjøre noe med EU, og gjøre det mer demokratisk, kan man få et bedre Europa. Du kan også bevare nasjonalstatene i denne rammen. Vi trenger en paraply over statene slik at de ikke går til krig mot hverandre, og ikke konkurrere mot hverandre på en uheldig måte. Det må være fellesskap og samhørighet i Europa slik vi kan samles, sier Eriksen til NRK.

Med snert om Norge

Den 85 år gamle Habermas har vært svært mangfoldig i sitt virke, men har de siste tiårene vært svært opptatt av postnasjonalt demokrati, hvilke muligheter demokratiet har i en verden der den folkevalgte nasjonalstaten overstyres av unioner, allianser og globalisering. I åpningen av foredraget avla han Norge en visitt:

– 20-årsjubileet for EØS-avtalen er satt i skyggen av 200-årsjubileet for Grunnloven, som dere feirer med stor stolthet i år. Men EØS-avtalen var det første skritt mot en postnasjonal framtid, der det norske demokratiet er knyttet tett til skjebnen for demokratiet i EU, sa han.

Flere nyheter fra Rogaland