Hopp til innhold

Gir ikke opp kampen om skattefrie månedskort

Venstre vil ha flere til å velge kollektivtransport, og fremmer igjen forslaget om skattefrie månedskort. Mener dette kan fjerne de lange køene i Forus-området.

Kjartan Alexander Lunde

Kjartan Alexander Lunde ønsker at det skal bli rimeligere for folk å velge kollektivtransport.

Foto: Mari Halvorsen

I partiets alternative budsjett, som legges fram i morgen, har de satt av to milliarder kroner i skattelette for månedskort betalt av arbeidsgiver.

– Hvis arbeidsgiver betaler månedskortet, ønsker Venstre å gi skattefritak på månedskortet. Vi har tro på at dette fører til at flere velger kollektivtransport, og at de lange køene blir mindre, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

– I tillegg kan gratis månedskort bli et frynsegode for ansatte, i likhet med treningstilbud og annet, legger han til.

Tror på Forus-effekt

Lunde tror et skattefritak ville virket spesielt godt på Nord-Jæren.

– Vi sliter med at svært få benytter seg av kollektivtilbudet til og fra Forus. Jeg har stor tro på at flere arbeidsgivere ville tilbudt sine arbeidstakere månedskort, og at det hadde vært populært blant de ansatte, sier Lunde.

Kø E 39 Motorveien Forus

I rushtiden er det lange køer i Forus-området.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Forslaget er estimert til å koste staten omkring 2 milliarder kroner i tapte skatteinntekter, men vil samtidig gi kollektivselskapene oppimot 2,5 milliarder kroner i økte inntekter.

– Dette kan igjen bety flere avganger og flere busser, sier han.

Få partier jublet hurra i 2013

Venstre har i flere år arbeidet for en slik ordning, og fremmet forslaget alt i 2013. Stortinget stemte imot forslaget den gang. Kun Venstre og Fremskrittspartiet var for.

– Kapasiteten i kollektivtrafikken må bli utnytta bedre enn i dag. Vi har tro på at dette er et alternativ om vil fungere, sier Lunde.