Hopp til innhold

Gigantfunnet nedjusteres

Oljefunnet Avaldsnes i Nordsjøen er trolig mindre enn først antatt, melder operatørselskapet Lundin.

Aldous/Avaldsnes

Aldous/Avaldsnes-funnet i Nordsjøen.

Foto: Statoil

Resultatene fra boringen blir nå vurdert, men det vil høyst sannsynlig redusere den forventede ressursmengden som kan hentes fra området, skriver Lundin i en pressemelding.

Lundin Norway AS er operatør for Avaldsnesfunnet med en eierandel på 40 prosent. Statoil Petroleum AS og Maersk Oil Norway er også partnere i funnet, med en eierandel på henholdsvis 40 og 20 prosent.

– Skuffende

Ola Anders Skauby

Ola Anders Skauby, Statoil.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Operatør Lundin har nå boret ferdig den første avgrensingsbrønnen på feltet og resultatene viser at det kan bli nedjustert.

– Det er selvfølgelig skuffende med negative resultater fra den avgrensningsbrønnen. Nå er det slik at det vil komme ytterligere avgrensninger både i Aldous og Avaldsnes fremover, og vi ønsker å avvente resultater derfra før vi gir et oppdatert syn på hele området. Vi støtter Lundins syn på at resultatene fra denne brønnen kan slå negativt ut for volumet i den delen av funnet. Det vil gjøres ytterligere avgrensninger som vil si oss mer om totalen, sier Ola Anders Skauby i Statoil.

– Det er også viktig å understreke at resultatene for denne brønnen ikke påvirker det Statoil har kommunisert som operatør for Aldous, legger han til.

Skal undersøkes videre

Avaldsnes er, sammen med nabofunnet Aldous, regnet for å være et av de ti største oljefunnene på norsk sokkel gjennom tidene.

Lundin vil nå jobbe med å finne ut om resultatet er et lokalt problem eller om hele den sørlige delen av Avaldsnes er langt dårligere geologisk enn ventet.

Lundin Petroleum skriver i pressemeldingen målet med boringen var å avgrense den sørlige grensen for oljefunnet.

Oljedirektoratet opererer nå med et tall på 1800 millioner fat oljeekvivalenter for Aldous/Avaldsnes. Det skal borres seks eller syv avgrensningsbrønner i år for å videre kartlegge funnet.

Mer om Aldous/Avaldsnes: