Fylkestinget sier nei til monorail

Politikerne i fylket mener det er for sent å utrede skinnebane som kollektivløsning på Nord-Jæren.

Monorail i Stavanger

Aksjonsgruppas drøm om monorail i Stavanger blir stadig mindre realistisk.

Foto: Monorail i Stavanger

– Nå må vi først og fremst komme i mål med det vi allerede har vedtatt, sa Roy Steffensen (Frp) fra talerstolen.

– Det tok lang tid å endelig vedta bussveien. Da blei folk sittende med inntrykk av at vi politikere lider av beslutningsvegring. Samtidig er monorail en spennende tanke, så det kan være det neste steget i utviklingen av transportnettet, la han til.

Han fikk støtte av blant annet KrF.

– Det er for tidlig å sette i gang en ny utredning nå. Vi må vise at det ikke er noen tvil om at bussvei er det vi fokuserer på nå, sa Per Kåre Foss (KrF).

Monorail i Stavanger

Monorail i Stavanger.

Foto: Monorail i Stavanger

Venstre vil vurdere baneløsninger

Venstre foreslo å få en egen sak, der alle alternative baneløsninger blir vurdert langs andre traseer enn bussveien.

– Vi støtter bussveien, men vi må samtidig tenke mer langsiktig. Av erfaring vet vi at det tar tid fra planlegging til realisering. Derfor bør vi se på hva som kan komme etter bussveien allerede nå, sa Svein Abrahamsen (V).

Partiet fikk ingen støtte fra de andre, bortsett fra SV. Fylkesordfører Janne Johnsen (H) ble provosert av forslaget.

– Det ville vært «spinngale» å bruke tid og penger på nye utredninger nå, når bussveien ennå ikke engang er vedtatt i Stortinget. En slik vurdering vil sende splitta signaler til politikerne i Oslo, sa hun.

Kun Venstre og Sv stemte for. Det betyr at det ikke kommer flere vurderinger av alternative kollektivløsninger.

Skuffet over vedtaket

– Høyre bryter med dette valgløftene sine allerede før valget. De har lovet å utrede bredt, sier Ingve Bjørnå i Monorail Stavanger.

Han viser til en artikkel i Aftenbladet der John Peter Hernes sier «Vi vil ikke låse oss til en løsning nå, men utrede bredt, både metro, togløsninger, monorail».

– FrP har også vært forkjemper for å se på nye muligheter, da med tog som hovedløsning som er vesentlig dyrere. Det er skuffende at de ikke tør å se på muligheten at de tar feil. I mine øyne er en god politiker en som kan ta til seg ny informasjon og gjøre bedre valg, sier han.

Fylkestinget Rogaland

Fylkestinget er samlet i dag. På blokka står blant annet monorail.

Foto: Mari Friestad / NRK

Mener bussløsning blir snakket ned

Fylkesordfører Johnsen mener politikerne nå må stå sammen om bussvei som kollektivløsning på Nord-Jæren.

– Det blir skapt et inntrykk av at vi ikke tenker langt nok når vi nå går for bussveien. Vi må ikke glemme at dette blir Europas lengste bussløsning. Ingen vet hva som kommer i framtida, sier Johnsen.

Abrahamsen i Venstre mener på sin side at det er nødvendig å tenke på hva som skal komme etterpå.

– Jeg er redd for at tanken om en baneløsning nå legges død. Da klarer vi ikke å være i forkant, sier han.