NRK Meny
Normal

Frykter at gangpasientene kommer tilbake

Stavanger kommune vil sikre driften av B-sykehuset ved Stokka sykehjem med nye pasienter. Universitetssykehuset trekker seg ut og vil ikke lenger betale for behandling av pasienter ved Stokka sykehjem.

Stavanger kommune vil sikre driften av B-sykehuset ved Stokka sykehjem med nye pasienter. Universitetssykehuset trekker seg ut og vil ikke lenger betale for behandling av pasienter ved Stokka sykehjem.

VIDEO: Stavanger kommune og Stavanger universitetssjukehus har samarbeidet om intermediære plasser på Stokka sykehjem. Nå trekker SUS seg ut av samarbeidet.

Stavanger kommune åpnet B-sykehus ved Stokka sykehjem for å demme opp for en raskere utskrivningspraksis ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i 2006.

Spesialavdelingen ved Stokka sykehjem er en mellomstasjon for pasienter som ikke er ferdigbehandlet ved SUS og ikke klare for å reise hjem.

– Det er pasienter som ikke er utskrivningsklare. Egentlig ligger de innenfor sykehussystemet, og før de kommer hjem til sitt eget får de en mellomstasjon i kommunen der de får helsetjenester på spesialistnivå, sier virksomhetsleder ved Stokka sykehjem, Anne Moi Bø.

– Gode tilbakemeldinger

Randi Tjelle

Fysioterapeut Randi Tjelle.

Foto: Erik Waage / NRK

Bemannet med leger, fysioterapeuter og sykepleiere kan avdelingen ta imot pasienter lenge før de kan skrives ut.

– Vi har tverrfaglige møter to ganger til dagen og informerer hverandre kontinuerlig om de ulike feltene. Da kan vi møte pasientene med det samme informasjonsgrunnlaget og gi dem helhetlig og best behandling, sier fysioterapeut Randi Tjelle.

– Det har vært brukerundersøkelser i Stavanger kommune der vi ser at avdelingen kommer veldig godt ut. Det er høy kompetanse på avdelingen, styrket bemanning med sykepleiere og fast lege og fysioterapeut hver dag. Pasientene føler seg tryggere, sier Bø.

SUS ut av samarbeidet

Stokka sykehjem i Stavanger har blitt brukt som eksempel på et sykehjem hvor samhandlingsreformen har fungert bra, der pasienter får behandling på sykehjemmet og slipper å dra på sykehus.

Sverre Uhlving

Fagdirektør ved SUS, Sverre Uhlving

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men nå vil ikke SUS, som har betalt 1,3 millioner i året for avdelingen, fortsette samarbeidet.

– Dette er et bra tilbud på Stokka sykehjem som vi ønsker at de skal beholde. Grunnen til at vi trekker oss ut av dette prosjektet er at vi ser at andre kommuner har bygget opp tilsvarende tilbud og da synes ikke vi det er naturlig at vi skal subsidiere disse pasientene i Stavanger kommune, sier fagdirektør ved SUS, Sverre Uhlving.

– Vi ønsker ikke å betale for et tilbud vi mener er en kommunal oppgave, og som de andre kommunene finansierer selv. Det er urimelig at vi skal betale for dette når vi ikke betaler til de andre kommunene som har tilsvarende tilbud, legger han til.

Varsler lengre sykehusopphold

Kåre Reiten

Kåre Reiten, leder for levekårsstyret i Stavanger kommune.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Dermed legges avdelingen ned, og leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger, Kåre Reiten (H), beklager.

– Vi synes dette er veldig leit. Dette er ikke vanlige korttidsplasser, men plasser for å unngå at pasienter blir liggende på gangen når de er delvis ferdigbehandlet på sykehuset. Stavanger kommune har tatt imot dem tidligere enn et vanlig sykehus kunne ha gjort, sier Reiten.

– Når SUS ikke ønsker en forlenget arm til kommunen vil konsekvensen bli at pasientene blir liggende lengre på sykehuset og muligens kommer gangpasientene tilbake, sier han.

Vil prøve å holde på kompetansen

Men Stavanger kommune vil gjøre alt de kan for å holde på kompetansemiljøet ved sykehjemmet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med sykehuset, men når de trekker seg ut må vi ta det til etterretning. Da er det kommunens oppgave å ta vare på den fantastiske faglige kompetansen vi har på Stokka intermediære avdeling. Det kan vi få til uten sykehuset, sier Reiten.

Kommunen fremskynder en omorganisering og vil flytte to andre avdelinger til sykehjemmet.

– Vi vil flytte overgangsavdeling på Vålandstunet, som tar imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset, ned på Stokka og å bygge opp et senter med såkalte «øyeblikkelige hjelp»-plasser der. Vi vil bygge opp et senter med en god legetjeneste og fysioterapitjeneste. Det håper vi skal gjøre at vi kan beholde den kompetansen vi har der, sier han.

Virksomhetsleder ved Stokka sykehjem, Anne Moi Bø, trøster seg med lovnadene fra Reiten.

– Jeg er glad for å høre at de ønsker å beholde kompetansemiljøet på Stokka sykehjem. Vi vil også jobbe videre med kompetanse her, både når det kommer til tverrfaglighet og gode pasientforløp, sier hun.

Sengepost sykehus

Her på sengepostene på Stavanger universitetssjukehus frykter Reiten at det vil bli flere pasienter på gangen.

Foto: Morten Wiik Larsen