NRK Meny
Normal

Frykter at Dalane tingrett blir lagt ned

Justisdepartementet vil ha bort ti av landets tingretter. Det betyr at Dalane tingrett kan bli administrert fra Sandnes. Det liker både lokalt politi og ordfører dårlig.

Birger Haugvaldstad

Birger Haugvaldstad i Dalane-politiet liker ikke Justisdepartementets ønske om å legge ned Dalane tingrett.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi liker det ikke. Vi har jo et veldig godt og kortreist samarbeid, og vi drar god nytte av å ha en tilstedeværende domstol, sier Birger Haugvaldstad, stasjonssjef ved politiet i Dalane.

Av dagens 67 lokale domstoler ønsker Justisdepartementet å kutte bort ti tingretter. Blant annet anbefaler Domstoladministrasjonen at Dalane tingrett legges ned, og i stedet blir administrert fra Sandnes.

Man er kanskje i tingretten en gang i livet, men man er på Kvadrat langt oftere.

Alexander Schønemann
Erling Moe

– Med færre tingretter vil vi skape et bredere faglig grunnlag for at domstolene kan yte enda bedre service enn i dag, sier Erling Moe i Domstoladministrasjonen.

Foto: NRK
Alexander Schønemann

Sorenskriver i Dalane tingrett, Alexander Schønemann, ønsker en mer kostnadseffektiv domstol. Løsningen er å legge ned tingretten i Dalane.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK
Leif Erik Egaas

Eigersund-ordfører Leif Erik Egaas har lite til overs for domstolssentralisering, og vil jobbe for å beholde tingretten i Dalane.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Dalane tingrett er domstol for Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim og Sirdal kommuner. I sørfylket reagerer både lokalpolitikere og politi på en eventuell nedleggelse, dersom Stortinget vedtar endringen.

– Slik det er i dag, er det tidsbesparende. Det er kort vei, de kjenner de lokale forholdene, og kan ordne ting mye kjappere enn ellers. Alt i dag bruker vi mellom ett og to årsverk bare på å reise nord i politidistriktet, sier Haugvaldstad.

Ønsker større fagmiljø

Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe, mener at færre tingretter kan gi større fagmiljøer.

– Det er slik i dag at mange tingretter er veldig små, og vi ønsker et større fagmiljø. Med færre tingretter vil vi skape et bredere faglig grunnlag for at domstolene kan yte enda bedre service enn i dag, sier Moe, og presiserer at dagens domstoler på ingen måte yter dårlig service.

– Ikke grunnlag for tingrett

I Dalane tingrett er det sorenskriveren selv, Alexander Schønemann, som har bedt om at tingretten blir nedlagt. I sitt brev til Domstoladministrasjonen skriver han at det ikke er grunnlag for en egen tingrett i Dalane.

– Vi ser at advokater og andre profesjonelle parter i hovedsak kommer fra Sandnes- og Stavanger-området. Vi er opptatt av å bruke hver krone vi får mest mulig effektivt, og slik det drives i dag, er det ikke effektivt, sier Schønemann.

Han mener at folk fra Dalane er for sjelden i tingretten til at en sentralisering vil føre til store problemer.

– For folk i Dalane vil det bli en time ekstra i reiseavstand, men som det blir sagt, er man kanskje i tingretten en gang i livet, mens man er på Kvadrat langt oftere, sier Schønemann.

Vil gå imot forslaget

At nettopp sorenskriveren har tatt initiativ til å legge ned domstolen, reagerer ordfører i Eigersund, Leif Erik Egaas, på.

– Nå skal dette på høring til alle de involverte kommunene og instansene, og da skal vi selvfølgelig gå imot forslaget, sier Egaas.

Haugvaldstad i Dalane-politiet tror at en omlegging vil bli en ekstra belastning på mannskapene i de mindre kommunene med en time lengre reisetid til tingretten.

– Med vår bemanning er det også i dag slik at vi ofte må slippe det vi har i hendene, og ta arbeid i forbindelse med tingretten på sparket uten å kunne planlegge for mye. Vi frykter at det vil ta enda mer tid med en omlegging, sier Haugvaldstad.