Frykter gamle miner – får ikke penger til kartlegging

Gammel ammunisjonen i norsk natur utgjør en akutt forurensningsfare, mener Forsvarets forskningsinstitutt. De vil kartlegge og fjerne, men Miljødepartementet vil ikke være med på spleiselaget.

Minerydding på Selestranden

Forsvaret rykket i romjulen ut til Selestranden i Rogaland etter at turgåere fant miner stormen hadde gravd fram. Slike henvendelser kommer hyppig over hele landet, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Tyskerne etterlot seg over 200.000 tonn med eksplosiver i Norge, og nesten hver dag får Forsvaret melding om tilfeldige oppdagelser gjort av turgåere og forbipasserende.

De rykker ut jevnlig for å sprenge rester fra krigens dager, og ingen har noen gang forsøkt å kartlegge de enorme mengdene med eksplosiver.

Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Foto: Privat

– Det har egentlig bare vært et slags brannslukkingsarbeid, sier forskningsleder Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Brannslukkingsarbeid, som det Forsvaret gjorde på Selestranden i Rogaland forrige uke. Siden romjula har de funnet 63 miner kun der, og hverken Forsvaret eller lokalbeboerne tror at alle minene i området noen gang vil bli funnet.

Minerydding på Sele

ARKIVVIDEO (04.01.17): Forsvaret finkjemmet Selestranden etter gamle miner, men tror ikke de vil klare å finne alle.

Miljødepartementet vil ikke bidra

I høst starta Voie og FFI opp et treårig forskningsprosjekt for å kartlegge de enorme mengdene og sette opp en prioritert liste som kan benyttes av beslutningstakere. I høst har Voie gått på tiggerjakt blant departementene, uten stort hell.

Minekart Figgjo

Et gammelt tysk minekart fra krigen forteller om miner som ble lagt ut.

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

Et av departementene som har avslått søknaden fra Voie, er Miljøverndepartementet (MD). Voie mener ammunisjonen utgjør en akutt forurensningsfare. Det vil ikke departementet kommentere.

– Dette er Forsvarsdepartementet sitt ansvar, sier kommunikasjonssjef John Berg i Miljødepartementet, og vil ikke svare på videre spørsmål.

Mangler 2/3 av pengene

Forskningsprosjektet, som har en ramme på 26 millioner kroner, vil bruke båt og avansert utstyr, men også saumfare arkiver, kart og ikke minst snakke med øyenvitner.

Til nå er kun en tredel av finansieringen på plass. Det holder, ifølge Voie, til å starte et såkalt «skrivebordsprosjekt». Det vil si forskning uten å komme seg ut i felten, hvor minene og kildene befinner seg. Ikke nok, og nå haster det, mener han.

Sprengladning - miner

Slike miner ble funnet i Rogaland i romjula. På dette bildet ligger Forsvarets sprengladning på toppen.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Etter hvert vil jo ammunisjonen korrodere og kunne lekke ut til omgivelsene, sier Voie.

Rapport peker på MD

En rapport bestilt av Justisdepartementet fra 2012 for å klarlegge ansvarsforholdene ved funn av eksplosiver slår imidlertid fast at dersom ammunisjonen representerer et forurensningsproblem, er dette MD sitt ansvar.

Både Fiskeri-, Landbruks-, Samferdsels- og Forsvarsdepartementet har bidratt med midler til forskningsprosjektet.

Minerydding på Selestranden

Mineryddere brukte mye tid på å saumfare Selestranden i Rogaland for miner i starten av dette nye året. Aldri har noen forsøkt å systematisere de enorme mengdene som har ligget siden krigens dager.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK