Hopp til innhold

Nytt forslag: – Dette river i grunnmuren til det en barnehage skal være

Et forslag om at lekbasert læring skal innføres for alle femåringer i barnehage er nå oppe til vurdering. – Dette forslaget må skrotes, sier professor i pedagogikk.

Barn i barnehage synger med pedagogisk leder om å være snill og ikke mobbe.

Pedagogisk leder i Øygårdsvatnet barnehage, Lene Skår, leder femåringene gjennom en lekbasert læringsaktivitet. Barna fra venstre: Ida Unhjem Salvesen, Brage Hetlevik, Vilje Henniksen, Trygve Haveland Ravndal, Selma Hegeland og Noah Edland-Næsse.

Foto: Malika Normann / NRK

Barn sitter på gulvet i sirkel og ser ned på hver sine bilder av en rød buss med utklipte bamsefigurer og blir ledet av en barnehagelærer.

I Øygårdsvatnet barnehage sitter femåringene i en sirkel på gulvet.

Alle har fått et bilde av en buss, og ti bamsefigurer, som de skal bruke til å telle med.

Barn sitter i sirkel på gulvet og ser ned på utprintede bilder av en rød buss og utklipte bamsefigurer mens en barnehagelærer sitter på sofaen ved siden av og leser fra et ark.

– En dag bestemte bamsene seg for at de ville ta en tur til dyreparken. Fem bamser gikk på bussen, leser Lene Skår til barna.

– En, to, tre, fire, fem! teller ungene høyt.

Barn sitter på gulvet i sirkel med hvert sitt bilde av en rød buss med utklipte bamsefigurer og blir ledet i en regneaktivitet av en barnehagelærer.

– Når de kom fram til dyreparken gikk tre av bussen. Hvor mange er det igjen på bussen nå, spør Skår?

– Null! regner barna entusiastisk i kor.

Barn sitter i en sirkel på gulvet og ser ned på bilder av en rød buss.

Dette er et eksempel på hvordan veiledet lek kan foregå i barnehagen.

– Hvis de mener det skal drives undervisning i barnehagen, må ekspertgruppa faktisk si det, sier Ann Mari Milo Lorentzen, nestleder i Utdanningsforbundet.

Kvinne med rødt hår og hvit bluse ser i kamera

Ann Mari Milo Lorentzen, nestleder i Utdanningsforbundet.

Foto: Utdanningsforbundet

I starten av 2023 satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe som skulle se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til å bekjempe sosial ulikhet.

15. februar leverte de anbefalingene sine i rapporten «Et jevnere utdanningsløp» til kunnskapsministeren.

Blant forslagene foreslår de å innføre «systematisk veiledet lek» det siste året i barnehagen. Dette beskrives som en veiledet lek der barnehagelærer tar med seg «lekematerialer, rekvisitter eller aktiviteter som utforskes sammen med barna».

Utdanningsforbundet er en av mange som har levert høringssvar med sterk kritikk til ekspertgruppas forslag, som hadde høringsfrist 29. april.

– Dette river i grunnmuren til hva en barnehage skal være. I en barnehage skal barna få leke fritt. Dette er undervisning, og vi driver ikke med undervisning i dagens barnehage, sier Milo Lorentzen.

Skal utjevne sosiale forskjeller

Ingunn Størksen er med i ekspertgruppa og er en av forskerne som står bak Agderprosjektet.

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen er professor i psykologi på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi ønsker ikke å ta tiden fra den frie leken. Men heller at veiledet lek skal erstatte instruksjonslek og -læring i barnehagen.

Målet er å utjevne store forskjeller mellom barnehager og styrke barns muligheter før de begynner på skolen, forklarer hun.

Solveig Østrem, professor i pedagogikk hos Oslo Met, sier FNs barnekomite flere ganger har påpekt at den frie leken er truet. Hun tror forslaget vil gjøre leken enda mer utsatt.

Solveig Østrem, professor ved OsloMet

Solveig Østrem, professor i pedagogikk hos Oslo Met.

Foto: Audun Torsdale / NRK

– Hvis dette forslaget skulle gå gjennom ville vi fått en mer skoleliknende barnehage, med mer voksenstyring og timeplan og mindre rom for å være barn, sier hun.

Kritiserer utvalget i ekspertgruppa

Ifølge Østrem er det satt ned et ekspertutvalg som ikke har ekspertise på barnehage.

– I utvalget er det ikke en eneste barnehagelærer og ingen som representerer barnehagelærerutdanningen, sier hun.

Kunnskapsdepartementet sier ekspertgruppa besto av forskere fra en rekke akademiske disipliner som økonomi, pedagogikk, psykologi og sosiologi.

Utdanningsforbundet, som representerer mange barnehagelærere, satt i ekspertgruppens referansegruppe, og ekspertgruppen hadde eget innspillsmøte med dem, svarer de videre.

Kan ikke kalles lek

– Lek er ikke noe som voksne har sagt at barna skal gjøre, eller noe som er laget rammer for, sier Palma Kleppe, barnehagelærer og del av aksjonsgruppa i Barnehageopprøret.

Dame med svart oppsatt hår og gulløreringer.

Palma Kleppe, barnehagelærer og del av aksjonsgruppa i Barnehageopprøret, sier veiledet lek ikke er lek, men heller en omskriving av undervisning.

Foto: Ingeborg Thorsland

Flere mener at måten lek beskrives i rapporten ikke går overens med definisjonen på lek.

Ifølge FN er barns lek noe de setter i gang, styrer og strukturerer selv, og finner sted når og hvor mulighetene oppstår.

Kleppe gjør det også klart at å tilpasse aktiviteter og innhold til det enkelte barn, kontekst og barnegruppe er det barnehagepedagogikken består av.

– Likevel har fagkompetansen vår åpenbart så lite tillit, at det er nødvendig å overstyre den med noen som ikke har kompetanse på feltet vårt overhodet, sier hun.

Noen som ikke tror at den veiledede leken vil komme i veien for den frie leken, er Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Kristine Rishaug Ruus, fagsjef i barnehage i PBL. Lys dame med langt mørkeblondt hår som smiler i kamera.

Kristine Rishaug Ruus, fagsjef i barnehage i PBL.

Foto: PBL

Slik vi leser rapporten foreslår ekspertgruppa en kombinasjon av frilek og veiledet lek, sier Kristine Rishaug Ruus, fagsjef i barnehage i PBL.

– Vi ser mye glede i dem

Øygardsvatnet barnehage er en av 71 norske barnehager som har deltatt i studien og testet ut lekbasert læring.

– Det er veldig kjekke aktiviteter som barna finner mening i. De blir veldig engasjerte og glade, sier Lene Skår, som jobber i barnehagen.

Dame peker på bilder på et bord for to barn, mens de sitter i en sofa i en barnehage.

Her tar Lene Skår initiativ til lek med barnehagebarna Trygve Haveland Ravndal og Selma Hegeland.

Foto: Malika Normann / NRK

Hun tror lekbasert læring er en god måte å skape lærelyst for de eldste barnehagebarna.

– De lærer så utrolig mye, men på en leken måte, og utvikler seg både sosialt og emosjonelt.

I tillegg trekker Skår frem at pedagogen slipper å «finne opp hjulet på nytt» og bruke mye tid på å lage tilpassede aktivitetsoppgaver selv.

I forskningsperioden skulle aktivitetene i utgangspunktet vare åtte timer i uka. Det ble for lenge for Øygårdsvatnet barnehage.

Størksen i ekspertutvalget vil ikke si hvor lenge den veiledede leken vil behøve foregå i barnehagen, dersom forslaget blir realisert.

– Planleggingen av gjennomføring må skje i samarbeid med barnehagesektoren, sier hun.