NRK Meny
Normal

Flytrafikken fortsetter til midnatt

Innenlandsflygninger og helikoptertransporten til Norsdsjøen fortsetter til midnatt.

Super Pume-helikopter CHC

CHC Norway og Bristow Norway kan fortsette flygningene fra Sola fram til midnatt. Unntaket er Ekofisk.

Foto: CHC

Video FLYTRAFIKK-190410-RO-161155-SI_RO.mp4

Avinor har gjort en ny vurdering av spredningen av askeskyen fra Island, og melder mandag ettermiddag at flygningene kan fortsette til midnatt.

- Helikoptertrafikken til oljeinstallasjonene fra Stavanger lufthavn Sola kan fortsette til midnatt. Unntaket er Ekofisk, som fortsatt ligger inne i askeskyen, som nå srekker seg inn mot sørlandskysten, opplyser lufthavnsjef Leif A. Lorentzen ved Stavanger lufthavn Sola.

Folk frykter for sommerferien sin

Lorentzen opplyser også at innelandstrafikken med passasjerflyene kan fortsette med et redusert flyprogram fram til midnatt.

- Det blir foretatt nye vuderinger av situasjonen hver sjette time, og det vil bli foretatt en ny prognose i løpet av kvelden. Men slik situasjonen er nå kan flytrafikken fortsette til midnatt, opplyser lufthavnsjefen. til NRK.no.

Situasjonen vurderes fortløpende på grunnlag av data fra Vulcanic Ash Advisory Centre i London (Met Office), som utarbeider utbredelseskart og prognoser for utbredelse av vulkansk aske. Prognosene utgis hver 6. time. Disse danner grunnlaget for beslutninger i alle land i Europa om hvilke deler av deres luftrom som skal stenges for luftfart.

Luftrommet over hele Norge ble stengt fra klokken 10:00 torsdag 15. april på grunn av askeskyen fra vulkanutbruddet på Island.