NRK Meny
Normal

Mister sosialstønaden hvis han ikke søker jobb

Michael Lemma har erfaring som sveiser. Nå leter han etter ny jobb og får hjelp av Nav. Den hjelpen må han ta imot, ellers mister han sosialstønaden sin.

Michael Lemma

Roger Korneliussen i Flotmyr arena hjelper Michael Lemma i jobbsøkingen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Fem dager i uken møter Michael Lemma opp i et lokale ved busstasjonen i Haugesund. Her spiser han først frokost før han går i gang med å lete etter jobber, skrive søknader og CV.

– Det er bedre å være her, enn å sitte hjemme, sier Lemma.

– Her kan du snakke med venner, og du har et mål for dagen, finne deg jobb.

Michael Lemma

Michael Lemma bruker mye tid foran datamaskinen for å finne jobber

Foto: Thomas Halleland / NRK

Han er en del av prosjektet «Flotmyr arena», som innebærer at han må møte opp, ellers mister han sosialstønaden sin.

Gode resultater

«Flotmyr arena» ble etablert da bystyret i Haugesund vedtok aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere som ikke allerede var aktive i tiltak gjennom Nav.

Siden februar i år har 96 personer vært innom prosjektet.

Av disse har 31 personer ikke møtt opp eller falt fra etter kort tid. 11 personer har fått fast jobb, og 16 er i andre statlige tiltak.

Det betyr at nesten 44 % av deltakerne ikke lenger mottar sosialstønad, noe Merethe Prytz Haftorsen, leder for Nav i Haugesund synes er gode tall.

Merethe Prøytz Haftorsen

Leder for Nav i Haugesund, Merethe Prytz Haftorsen er godt fornøyd med at sosialutgiftene til kommunen er reduserte

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Hensikten med dette prosjektet er å få folk raskt ut i arbeid eller andre aktiviteter, istedenfor en passiv ytelse.

Hun tror de gode tallene har sin forklaring.

– De involverte får tett oppfølgning, vi avklarer raskt hva de ønsker å jobbe med, og så får de hjelp til å finne arbeid, skrive søknader og ta kontakt med arbeidsgiver.

Får god hjelp

Michael Lemma er glad for at han må være med på prosjektet.

– Vi får veldig god hjelp, så jeg tror jeg skal kunne få meg en jobb om ikke så lenge, sier han.