Hopp til innhold

Sykehusene kutter i tilbudet for gravide: – Jeg ble kjempesint og lei meg

Gravide Marit Jørgenrud (28) får ikke tilbudet om tidlig ultralyd som hun har krav på. Årsak: Sommerbemanning.

Marit Jørgenrud

Flere norske sykehus kutter i sommer tilbudet om tidlig ultralyd for gravide i første trimester. Det går blant annet ut over Marit Jørgenrud (28) fra Skiptvet i Østfold.

Foto: Privat

– Jeg ble kjempesint og lei meg. Når du allerede er ganske hormonell er det en dårlig match, sier Marit Jørgenrud (28) fra Skiptvet i Østfold.

Hun er gravid for første gang og er 12 uker ut i svangerskapet.

I 2020 vedtok forrige regjering at alle gravide i første trimester skal få tilbud om tidlig ultralyd som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret.

Kravene til sykehusene var at tilbudet skulle være på plass fra januar 2023.

De aller fleste store sykehus har fått dette opp og gå.

Sykehuset beklager

Men i sommer er det flere sykehus som på grunn av bemanningssituasjonen ikke har dette tilbudet til kvinner under 35 år: Både Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Stavanger universitetssjukehus.

Og sykehuset i Østfold. Ifølge sykehuset skyldes kapasitetsproblemene både ferieavvikling og sykefravær.

Det er svært beklagelig at sykehuset Østfold må redusere tilbudet om tidlig ultralyd i sommermånedene, sier Eirin Paulsen, klinikksjef på kvinne-barn-klinikken ved sykehuset.

Paulsen påpeker at deres hovedprioritering er å sikre forsvarlig tilgang til kvalifisert helsepersonell i forbindelse med fødsler.

Sykehuset vårt skal ta imot over 600 nyfødte barn denne sommeren. I tillegg prioriterer vi å gi tilbud om tidlig ultralyd til gravide over 35 år og der det foreligger medisinsk indikasjon for fosterdiagnostikk, sier hun.

Sykehuset sier at de har undersøkt om gravide kan få tidlig ultralyd hos andre sykehus på Østlandet, men at heller ikke de har kapasitet.

Må benytte seg av privat tilbud

– Jeg skulle ha hatt time denne eller neste uke. Men har fått avslag. Jeg har klaget, men fikk avslag på den også, sier Jørgenrud.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset i Østfold.

Foto: Gorm Kallestad

Tilbudet om tidlig ultralyd gjelder mange steder altså ikke i sommermånedene.

– Da jeg ble gravid, så jeg at alle skulle få dette tilbudet fra 1. januar 2022. Så ble det ikke sånn. Da ble jeg rimelig hissig, sier hun.

Nå må hun benytte seg av et privat tilbud for å få en tidlig ultralyd. Det er dyrt.

– Jeg spurte sykehuset om hvor jeg skulle sende regningen når jeg gikk privat. Da skjønte de ikke helt hva jeg snakket om, sier hun.

Reagerer

Lederen i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener at myndighetene har et ansvar for å følge opp vedtaket om tidlig ultralyd ved å bevilge mer penger i statsbudsjettet.

– Ultralydundersøkelsen er en sentral del av svangerskapsomsorgen og gir utgangspunkt for videre oppfølging. Tidlig ultralyd vil kunne identifisere mange dødelige og alvorlige tilstander hos fosteret. Når regjeringen vedtar at alle gravide kvinner skal få tidlig ultralyd, må det følge midler med, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet anslår at det mangler 250 jordmødre ved norske sykehus og opp mot 1000 i norske kommuner.

Hanne Charlotte Schjelderup.

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Forbundets kartlegging fra 2022 viser at 1 av 5 jordmødre har redusert stillingen sin som følge av for stort arbeidspress på jobb.

Over 60 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte.

Utdanningskapasiteten må dobles

For få jordmødre fører til mangel på fødeavdelingene og i ultralydmiljøet, og videre til at tilbud som tidlig ultralyd må stenges, mener Schjelderup.

– Vi mener utdanningskapasiteten må dobles i Norge. Vi har i tillegg krevd 100 nye utdanningsstillinger for jordmødre. Riksrevisjonen slo alarm om at mange er på vei inn i pensjonisttilværelsen, og vi er bekymret fordi vi ser at utdanningen går altfor sakte, sier hun.

Aïda Leistad Thomassen er leder i Barselopprøret

Aïda Leistad Thomassen er leder i Barselopprøret.

Foto: Aïda Leistad Thomassen

Aida Thomassen i Barselopprøret mener gravide på mange måter blir overlatt til seg selv om sommeren. Dette fører til at flere gravide som egentlig ikke har råd, må oppsøke et privat tilbud, mener hun.

– Dette føyer seg inn i rekken av eksempler på at svangerskap ikke er så viktig. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor dette kuttes når de vet hvor viktig det er for folkehelsa, sier hun.

Les også Lisa og Kim Henrik er blant dei første som får gratis ultralyd i veke 12

Lisa Engel og Kim Henrik Olsen på tidlig ultralyd på Stavanger universitetssjukehus

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sier til NRK at alle får tilbud om ultralyd i svangerskapet. De er klar over at noen sykehus har utfordringer med nok helsepersonell som kan utføre tidlig ultralyd.

Disse utfordringene kan forsterkes under ferieavviklingen. Gravide som ikke får tilbud om tidlig ultralyd ved sykehuset de skal føde ved, har rett til å velge annet behandlingssted og kan bli henvist til tidlig ultralyd ved et annet sykehus, sier han.

Han påpeker at regjeringen har bevilget penger til å utdanne flere spesialsykepleiere, inkludert jordmødre.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Foto: Esten Borgos

Skal se på tilbudet

Regjeringen bevilget til sammen 64 millioner kroner til opprettelse av 200 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og jordmorutdanningen i fjor.

I år vil de samlet bevilge 224 millioner kroner til satsing på feltet, ifølge Bjørkholt.

Les også Manglar praksisplassar til jordmødrene: – Det er ille

Jordmorstudenter simulerer behandling av pustevansker hos en baby.

Han mener svangerskaps- og fødselsomsorgen i Norge holder svært høy kvalitet.

Samtidig er han klar på at de hele tiden må arbeide for at fødende fortsatt skal få en så god og trygg opplevelse av fødsel- og barseltilbudet som mulig.

Derfor har vi satt i gang et større arbeid om det helhetlige svangerskaps-, føde- og barseltilbudet. Det skal omfatte bemanning, følgetjeneste, heltidsstillinger for jordmødre og finansiering av fødselsomsorgen.

Gravide Marit Jørgenrud sier de er mange som i sommer ikke har fått tilbudet.

– Det går ut over oss, men også våre partnere, sier hun.

Sykehuset Østfold har også gjort egne juridiske vurderinger i saken.

– Vår vurdering er at tidlig ultralyd for alle gravide er et tilbud og ikke en rettighet etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 2, sier Eirin Paulsen ved sykehuset.

Flere nyheter fra Rogaland

Advokatfirma Bull Årstad

En halv milliard kroner gikk tapt – flere kan bli trukket inn i advokatskandalen

Fluefiske etter laks. To menn står i elva og fisker. Bildet er tatt i Trøndelag og Stjørdalselva, ved stedet Flora

Stopper laksefisket flere steder i landet: – Uforståelig