NRK Meny
Normal

Sykefraværet øker i oljevirksomheten

Rogaland ligger på bunn i antall sykmeldte i Norge, men nå stiger fraværet i oljeindustrien.

Oljearbeidere på helikopterdekk

Sykefraværet er lavt i Rogaland, men øker i olje- og gassindustrien.

Foto: NRK

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland ligger stabilt på 4,5 prosent for fjerde kvartal i 2014 sammenlignet med året før. Men nå registrerer NAV at fraværet stiger i næringer som har forbindelse til olje- og gassindustrien.

– Det er svært vanskelig å peke på en årsak til dette, sier avdelingsdirektør i NAV Rogaland, Egil Tengs.

– Men det er typisk for en bransje med motgang og uro får en økning i fraværet.

Egil Tengs

– Uro i oljå kan være årsaken til at sykefraværet stiger, sier Egil Tengs i NAV.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det kan være utrygghet eller at folk med svekket helse kjenner at det vanskelig å holde seg i arbeid som gir utsalg i statistikken, sier Tengs.

NAV-direktører understreker likevel at det foreløpig ikke er noe dramatikk i disse tallene, og at det legemeldte sykefraværet i Rogaland er lavt.

Næringsgruppa informasjon og kommunikasjon har lavest sykefravær, på 2,7 prosent, mens helse- og sosialtjenester har høyest sykefravær med 6,8 prosent i fjerde kvartal 2014. Bergverksdrift og utvinning og forretningsmessig tjenesteyting er næringene med størst prosentvis økning, på 7,0 og 7,9 prosent.

– Selv om tallene generelt for Rogaland er svært stabile, så ser vi en økning i sykefraværet i næringer som har tette relasjonar til olje og gassindustrien. Vi vil følge med på situasjonen i tiden framover, seier Tengs.