Hopp til innhold

Fleire utan køyresetel i drosjekontroll

Statens vegvesen har på ny sjekka drosjer ved Stavanger lufthavn i Sola og i Stavanger sentrum.

Denne gongen fekk 10 av 22 sjåførar bruksforbod fordi dei ikkje hadde køyresetel eller løyvenummer synleg, eller at dei ikkje hadde det i det heile tatt.

Tre fekk bruksforbod fordi dei mangla løyve. Fire blir kalla inn til kontroll hos Statens vegvesen fordi dei ikkje var registrerte for persontransport.

Sundag sjekka Vegvesenet drosjer på dei same stadene. Då fekk 38 av 63 bilar bruksforbod.