Hopp til innhold

Firebarnsfar blir kastet ut av landet: – Vondt å leve med frykten

Liban Wako Sora har hovedomsorgen for de fire barna sine. Likevel mener Utlendingsnemnda (UNE) at han må utvises.

Liban legger Mubarak

Liban Wako Sora jobbet i Norge fra 2004 til 2008. Da han fikk avslag på opphold etter fire år, fikk han ikke jobbe i landet lenger. Dermed har han blitt hovedomsorgsperson for barna, mens kona studerer og forsørger familien.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Pappa er den viktigste personen i livet mitt. Jeg klarer ikke leve uten ham, sier Noordin Liban Wako.

Han er 13 år. Og den eldste av de fire barna som nå frykter at pappa blir kastet ut av landet.

Den yngste er bare åtte måneder.

Noordin har sendt brev til UNE. Der forklarer han alt faren gjør for familien og trygler nemnda om å la ham bli.

– Han lager frokost, kler på oss, følger og henter oss på skolen, skriver 13-åringen i brevet.

Pappa Liban Wako Sora følger opp barna mens mamma Batula Jarsso studerer og er på jobb fra tidlig til seint.

– Jeg er redd for at pappa blir kastet ut av landet mens jeg er på skolen. Uten at jeg får sagt ha det, sier Noordin.

Liban hjelper Noordin med å pakke til fotballtrening.

Pappa Liban hjelper Noordin med å pakke treningsbagen før fotballtrening.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Kjenner på frykt i hverdagen

Familiefaren frykter for fremtiden til kona og barna.

Både han og kona har levd med bekymringer for utsendelse siden 2008.

– Det er veldig vondt å leve med den frykten hele tiden, sier Jarsso.

Det var i 2008 Wako Sora først fikk avslag på asylsøknaden sin. Fire år etter at han søkte asyl i Norge.

Liban søkte asyl i Norge fordi han fryktet han skulle bli drept av myndighetene. Han oppga at grunnen var hans fars politiske medlemskap i organisasjonen Oromo Liberation Front (OLF). Organisasjonen ses på som en terrororganisasjon av det etiopiske regimet.

Utlendingsdirektoratet mente at det ikke var sannsynlig nok at han ville bli utsatt for forfølgelse. De hadde ikke nok bevis for at faren var medlem i OLF.

Etter dette har han ifølge UNE oppholdt seg ulovlig i landet. Vedtaket deres stadfester at han er utvist med to års innreiseforbud til Norge.

Hjemlandet Etiopia våger han ikke å reise tilbake til.

– Jeg vet ikke hva som skjer med meg i Etiopia, jeg vet ikke om jeg dør. Kanskje jeg ikke kommer tilbake til Norge. Det er ingen garanti for meg, sier han.

Kona Batula Jarsso fikk innvilget beskyttelse i 2009. Hun og Sora møttes i Norge på et asylmottak. Både Jarsso og barna er norske statsborgere.

Mannen hennes har heller ikke tillatelse til å arbeide i Norge. Dermed er det han som hjelper barna i hverdagen. Hun studerer og jobber som renholder på en skole for å forsørge familien.

– Jeg kunne ikke ha gjort noe uten han og hans hjelp. Han er en far som alltid er der for barna sine. Jeg kan ikke sette ord på hvor mye han betyr for oss, sier hun.

Firebarnsfar sendes ut av Norge

Familien beskriver en vanskelig situasjon. Barna frykter at pappa Liban kan bli kastet ut av Norge mens de er på skolen.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Reagerer på at barnas beste ikke er tilstrekkelig vektlagt

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) representerer familien.

Organisasjonen har flere ganger forsøkt å omgjøre utvisningsvedtaket. Men UNE mener at hensynet til barna ikke veier like tungt som at familiefaren har oppholdt seg ulovlig i Norge.

– Den eneste feilen far har gjort, er at han ikke har turt å reise tilbake til Etiopia, sier seniorrådgiver i Noas, Jon Ole Martinsen.

Han mener det er et åpenbart tungtveiende hensyn for barnas del at far skal kunne få bli i Norge.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver NOAS

Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen.

Foto: Stig Jaarvik

– Det vi reagerer på er at barnas beste ikke har blitt tilstrekkelig vektlagt. Dette er et godt eksempel på at det er et sterkt og raskt behov for å endre dagens regelverk, slik at barn ikke blir utsatt for traumet det er å miste en av sine omsorgspersoner.

I et brev sendt inn til UNE, påpekes det at:

«ifølge barnepsykologer og forskning på tilknytningspsykologi kan det få svært alvorlige konsekvenser for barns utvikling å bli skilt fra en primæromsorgsperson.»

I en kronikk i Vårt Land skriver psykologspesialist Heidi Wittrup Djup om barn som blir syke av angst, spiseforstyrrelser og depresjon som følge av adskillelsen. Wittrup Djup er også medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU).

– Grovt brudd på utlendingsloven

UNEs vedtak er endelige, og de har avsluttet saken. I avgjørelsen heter det at Liban Wako Sora har plikt til å reise fra Norge umiddelbart.

Fungerende enhetsleder i UNE, Erik Mathisen, påpeker at Wako Sora ikke har overholdt utreisefristen etter at han fikk avslag på søknad om beskyttelse i 2008.

– Han har altså oppholdt seg ulovlig i Norge i 15 år. Det er et grovt brudd på utlendingsloven, som gir grunnlag for utvisning, skriver Mathisen i en e-post til NRK.

Erik Mathisen

Fungerende enhetsleder i UNE, Erik Mathisen.

Foto: Kristine Søgaard Lomnes / UNE

Også han sier at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn i slike saker.

– Men det betyr ikke at hva som er til barnas beste alltid slår gjennom i disse sakene. Her har vi konkret vurdert barnas interesser opp mot alvoret i bruddet på utlendingsloven, og det er dette bruddet som har veid tyngst.

Mathisen skriver at han har forståelse for at situasjonen er vanskelig både for barna og for ektefellen hans, og innrømmer at det ikke er til barnas beste at han utvises.

– Men vi vurderer likevel ikke at barna vil bli utsatt for uvanlig store belastninger uten sin far i to år. De vil fremdeles ha moren sin her, som UNE vurderer som en god omsorgsperson. Praktiske utfordringer er ikke nok til å si at utvisning er uforholdsmessig.

Vil styrke barnas rettssikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere enkeltsaker. De avgjøres av UDI og UNE.

Departementet vurderer å styrke barns rettssikkerhet. Men mener likevel norsk regelverk er i samsvar med folkerettslige forpliktelser.

Tidligere i år ga departementet en instruks til UDI som kan forkorte den faktiske ventetiden før foreldre som har blitt midlertidig utvist kan bli gjenforent med sin familie på ny, skriver departementet.

Et forslag er også nettopp sendt på høring. I forslaget vil departementet at det skal være lav terskel for at saker om utvisning som berører barn, skal behandles i fullt nemndmøte i UNE.

Dette er et tiltak vi mener kan ha stor verdi for en enda mer rettssikker og tillitsskapende behandling av de aktuelle sakene, skriver departementet.

I det siste avslagsbrevet fra UNE står det at Batula Jarsso kan søke hjelp fra offentlige støtteordninger i perioden klageren er utvist, dersom det er behov for det.

Martinsen i Noas mener det er urimelig å splitte familien.

– Det offentlige kan aldri erstatte omsorgen til far. Barna blir skadelidende og påføres traumer, sier Martinsen.

Les også Takako (83) var gift med nordmann i 46 år, nå blir hun kastet ut av Norge

Takako Ellefsen på kirkegården