Bonde i Gjesdal får dispensasjon fra brannforbudet

En bonde i Gjesdal har blitt unntatt fra brannforbudet i Sør-Rogaland, og får lov til å svi av gress.

Christiane Weiss, gressbrann på Ålgård

For få dager siden tok det fyr i gresset på Ålgård i Gjesdal.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi har den siste tiden fått flere henvendelser fra fortvilte bønder som ønsker å klargjøre beitemarker og jorder for årets sesong, melder Brannvesenet i Sør-Rogaland.

Det er for tiden forbud mot å gjøre opp ild utendørs i Sør-Rogaland, og den siste tiden har det vært mange gress- og lyngbranner i distriktet.

For fire dager siden tok det fyr i gresset i Ånundskaret på Ålgård i Gjesdal. Brannen ble slukket med god hjelp fra naboer på stedet.

– Forbudet gjelder fremdeles

Sol, vind og fint vær over lang tid har ført til at bakken mange plasser er så tørre at det skal svært lite til før noe antenner. Likevel har brannvesenet besluttet å innvilge søknaden om flatebrenning fra en bonde i Gjesdal.

Flatebrenning er en metode som brukes mye i landbruket for å bedre gjenvekst av nye og friske planter. Brannvesenet har besluttet å gi en bonde i Gjesdal tillatelse til å brenne av et område på Sørsiden av Djupedalsfjellet i Gjesdal kommune.

– Forbudet mot å gjøre opp ild utendørs gjelder fremdeles. Ved helt spesielle tilfeller vil vi likevel ta stilling til om vi kan tillate brenning. Vi har valgt å innvilge denne søknaden på bakgrunn av de sikkerhetstiltak som er gjort i forbindelse med brenningen, sier Frode Strøm, avdelingsleder brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Sør-Rogaland.

– Ekstra sikkerhetstiltak

– Området hvor brenningen skal foregå vurderes som greit med tanke på slokking og tilgang på slokkeutstyr. Bonden har også gjort ytterligere sikkerhetstiltak som vurderes som tilfredsstillende for oss, med blant annet ekstra mannskap, branngater, vanntank på stedet med mer, sier Strøm.

For å få innvilget søknad om brenning er det flere punkter som må tilfredsstilles. Brannvesenet henviser til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn paragraf 8-2 om ytterligere veiledning vedrørende overflatebrenning.

– Hver enkelt søknad vil bli vurdert hver for seg. Det er også viktig å søke i god tid, da vi trenger tid til å behandle og gå grundig gjennom søknadene, sier Strøm.

Flatebrenningen i Gjesdal kommune skal å foregå 9. og 10. april.